NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

Broadband Prices in Europe 2020

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, upravený návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

ČTÚ tak učinil po veřejné konzultaci, konané v období od 27. května do 27. června 2022, v níž od připomínkujících subjektů obdržel některé zásadní připomínky, vyžadující rozsáhlejší posouzení a výpočty, ke kterým bylo nutné se v analýze vyjádřit či dotčené kapitoly doplnit. ČTÚ v předkládané verzi analýzy zohlednil obdržené připomínky a dále ČTÚ provedl analýzu finálního rozhodnutí EK ve věci sdílení mobilních sítí v ČR a přijatých závazků dotčenými subjekty, a vyhodnotil jejich dopad na posouzení hospodářské soutěže na trhu mobilních služeb.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/3/XX.2022-X lze uplatnit do 1 měsíce od uveřejnění této výzvy, tj. do 19. září 2022.

Zdroj: ČTÚ

Megafon
telekomunikace

Rostelcom chce zpečetit akvizici Megafonu

Ruský mobilní operátor Rostelcom má údajně zájem získat Megafon. CNews píše, že potenciální obchod se projednává na vládní úrovni. Státem vlastněný Rostelcom již vlastní jiného

ČÍST DÁLE »