NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Francie oficiálně zahajuje proces podávání žádostí o 5G licence

Paris France

Francouzský telekomunikační regulační úřad Arcep oficiálně otevřel žádosti o prodej licencí na 5G spektrum, uvedl Arcep ve svém prohlášení. Zainteresovaní provozovatelé budou muset do 25. února podat své žádosti.

Toto oznámení navazuje na potvrzení cen a podmínek, které Arcep zveřejnil v polovině prosince. Arcep rovněž potvrdil, že plánuje v první polovině roku 2020 provést postup přidělování a udělit frekvenční licence vítězným uchazečům.

V rámci aukcí spektra budou čtyřem stávajícím francouzským operátorům nabídnuta 50 megahertz spektra v pásmech 3,4–3,8 GHz za pevnou cenu 350 milionů EUR (389 milionů USD) za každý blok. Další bloky o 10 megahertzech budou poté prodány s rezervní cenou za 70 milionů EUR. Každý operátor může v tomto procesu získat minimálně 40 megahertzů a maximálně 100 megahertzů. Úřady očekávají, že prodejem licencí 5G získají nejméně 2,2 miliardy EUR.

Regulátor také uvedl, že využití pásma 3,4–3,8 GHz bude doplněno dalšími pásmy, z nichž každé pomůže dosáhnout plného potenciálu 5G. Patří sem pásmo 700 MHz, které již bylo přiděleno provozovatelům ve Francii v roce 2015, a pásmo 26 GHz, které bude přiděleno později.

Očekává se, že se nadcházející 5G aukce zúčastní čtyři operátoři Orange, SFR, Iliad a Bouygues.

Specifikace Arcep stanoví, že každý provozovatel musí do konce roku 2020 zavést 5G služby v nejméně dvou městech. Každý provozovatel by měl do roku 2022 nasadit 3000, do roku 2024 8000 a do roku 2025 10500 základnových stanic.

Arcep rovněž zdůraznil, že navrhuje, aby 25% pásem 3,4-3,8 GHz v posledních dvou etapách bylo umístěno v řídce osídlených oblastech, které se zaměřují na ekonomickou aktivitu, zejména na výrobu, s výjimkou velkých metropolitních oblastí.

Do roku 2022 musí být alespoň 75% stanic schopno zajistit rychlost nejméně 240 Mbps na každém místě.

Podmínky společnosti Arcep rovněž stanoví povinnost poskytovatelů nasadit 5G k pokrytí silnic po Francii.

Zdroj: rcrwireless.com