NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Francie oficiálně zahajuje proces podávání žádostí o 5G licence

Paris France

Francouzský telekomunikační regulační úřad Arcep oficiálně otevřel žádosti o prodej licencí na 5G spektrum, uvedl Arcep ve svém prohlášení. Zainteresovaní provozovatelé budou muset do 25. února podat své žádosti.

Toto oznámení navazuje na potvrzení cen a podmínek, které Arcep zveřejnil v polovině prosince. Arcep rovněž potvrdil, že plánuje v první polovině roku 2020 provést postup přidělování a udělit frekvenční licence vítězným uchazečům.

V rámci aukcí spektra budou čtyřem stávajícím francouzským operátorům nabídnuta 50 megahertz spektra v pásmech 3,4–3,8 GHz za pevnou cenu 350 milionů EUR (389 milionů USD) za každý blok. Další bloky o 10 megahertzech budou poté prodány s rezervní cenou za 70 milionů EUR. Každý operátor může v tomto procesu získat minimálně 40 megahertzů a maximálně 100 megahertzů. Úřady očekávají, že prodejem licencí 5G získají nejméně 2,2 miliardy EUR.

Regulátor také uvedl, že využití pásma 3,4–3,8 GHz bude doplněno dalšími pásmy, z nichž každé pomůže dosáhnout plného potenciálu 5G. Patří sem pásmo 700 MHz, které již bylo přiděleno provozovatelům ve Francii v roce 2015, a pásmo 26 GHz, které bude přiděleno později.

Očekává se, že se nadcházející 5G aukce zúčastní čtyři operátoři Orange, SFR, Iliad a Bouygues.

Specifikace Arcep stanoví, že každý provozovatel musí do konce roku 2020 zavést 5G služby v nejméně dvou městech. Každý provozovatel by měl do roku 2022 nasadit 3000, do roku 2024 8000 a do roku 2025 10500 základnových stanic.

Arcep rovněž zdůraznil, že navrhuje, aby 25% pásem 3,4-3,8 GHz v posledních dvou etapách bylo umístěno v řídce osídlených oblastech, které se zaměřují na ekonomickou aktivitu, zejména na výrobu, s výjimkou velkých metropolitních oblastí.

Do roku 2022 musí být alespoň 75% stanic schopno zajistit rychlost nejméně 240 Mbps na každém místě.

Podmínky společnosti Arcep rovněž stanoví povinnost poskytovatelů nasadit 5G k pokrytí silnic po Francii.

Zdroj: rcrwireless.com

Guam
telekomunikace

Guamské GTA spouští služby 5G

Guamské telco GTA spustilo na ostrově služby 5G poté, co byla 17. listopadu jeho síť spuštěna. Znamená to, že území USA, které má téměř 170

ČÍST DÁLE »