NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČR byla zvolena do Rady Mezinárodní telekomunikační unie

ČR byla zvolena do Rady Mezinárodní telekomunikační unie

Česká republika se stala členem Rady Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), agentury OSN, jejíž standardy ovlivňují používání komunikačních technologií po celém světě. Bude tak moci pokračovat v prosazování jednoho z hlavních témat své kandidatury – důležitosti postavení zájmů člověka do centra veškerých aktivit v oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií, tzv. human-centric approach.

„Pouze s přístupem, v jehož centru je člověk jako lidská bytost, lze dosáhnout pozitivního přijetí nových technologií. Jsme přesvědčeni, že technologie by měly být vyvíjeny v kontextu vysokých etických bezpečnostních standardů, což vede k jejich spolehlivosti a důvěryhodnosti,” řekl během Konference vládních zmocněnců v Bukurešti náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko. „Nezbytným předpokladem této změny ve vnímání technologií je vzdělávání, sdílení informací, vysvětlení přínosů a rizik při používání nových nástrojů, jako je umělá inteligence, cloud a výpočetní clustery, mobilní služby 5G/6G a mnoho dalších, které se teprve objeví a přijdou,“ dodal náměstek Očko.

Na dostupnosti a bezpečném fungování digitálních technologií je moderní společnost čím dál více závislá. To se ukázalo v době pandemie. Digitální výrobky a služby mají nejen potenciál pro národní ekonomiky a jejich rozvoj do budoucna, ale mají kritický význam pro fungování oblastí jako je zdravotnictví, energetika nebo odpadové hospodářství.

ČR na jednání prosazovala nový humanistický přístup v oblasti technologií. Stojí za ním společné úsilí Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zahraničních věcí, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Českého telekomunikačního úřadu a Evropské služby pro zahraniční vztahy. „Spolupráce neprobíhala pouze po úřednických liniích. Češi, kteří v této oblasti pracují, se neformálně spojili a spolupracovali s cílem prosadit Českou republiku na mezinárodním poli a přičinit se o lepší budoucnost v digitální společnosti,“ uvedla Markéta Melenová z odboru elektronických komunikací MPO a členka týmu.

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) je specializovaná agentura OSN pro informační a komunikační technologie. Globální členství ITU zahrnuje 193 členských států a přibližně 900 společností, univerzit a mezinárodních a regionálních organizací.

Konference vládních zmocněnců (KVZ) je nejvyšší orgán ITU, která se schází jednou za čtyři roky, aby stanovila obecné politiky ITU, přijala čtyřleté strategické a finanční plány a zvolila vrcholné představitele ITU, členy Komise pro Radiokomunikační řád a členy Rady ITU.

Rada slouží jako řídící orgán ITU během čtyř let mezi Konferencemi vládních zmocněnců. Schází se každý rok ve švýcarské Ženevě a zajišťuje neustálý dohled nad činnostmi, politikami a strategiemi sekretariátu ITU, řídí pracovní skupiny pro konkrétní témata určené na KVZ nebo samotnou Radou a připravuje strategické a finanční plány ITU k předložení vládním zmocněncům.

Zdroj: MPO

3G konec
telekomunikace

Slovak Telecom ukončuje provoz 3G sítě

Slovak Telekom dokončil vypínání své 3G sítě. Operátor 23. listopadu oznámil, že službu v posledních 39 okresech vypnul. Společnost Slovak Telekom, kterou vlastní Deutsche Telekom,

ČÍST DÁLE »
5G ČR pokrytí 2025
telekomunikace

Srbsko uspořádá příští rok aukci 5G

Srbská vláda plánuje příští rok vydražit spektrum pro služby 5G. Jak uvádí místní publikace Tanjug, srbský ministr IT Mihailo Jovanović oznámil plány během zahájení konference

ČÍST DÁLE »