NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Bouygues Telecom a SFR mohou zahrnout 5G do své dohody o sdílení

Bouygues Telecom

Francouzský telekomunikační regulátor Arcep schválil dodatek ve stávající dohodě o sdílení sítě mezi místními operátory Bouygues Telecom a SFR, aby zahrnoval technologii 5G.

Dne 23. ledna 2023 Arcep obdržel tři nové smluvní dodatky podepsané oběma operátory, jejichž hlavním účelem bylo rozšířit dohodu o sdílení 5G a nasadit nová umístění ve sdílené síti, uvedl regulátor.

Arcep informoval účastníky trhu o existenci těchto změn a vyzval je, aby předložily připomínky. Arcep uvedl, že v odpovědi nedostal jediný příspěvek.

“Po hloubkovém zkoumání Arcep dospěl k závěru, že se nezdá nutné žádat, aby Bouygues Telecom a SFR upravily svou dohodu,” uvedl regulátor. Arcep dospěl k závěru, že ve znění upraveném dodatky není pravděpodobné, že by plnění této smlouvy vytvořilo překážku pro zajištění hospodářské soutěže na místním telekomunikačním trhu.

„Zejména přidání technologie 5G a přehodnocení cílů nasazení nových mobilních lokalit ve sdílené síti pomáhá uspokojit požadavky na kvalitu služeb poháněné neustálým pokrokem v mobilních službách a potřebami pokrytí sítě nové generace,“ uvedl Arcep.

Jakmile vstoupí v platnost, dohoda o sdílení sítě, původně implementovaná pro technologie 2G, 3G a 4G, bude rozšířena o technologii 5G. Geografický rozsah dohody o sdílení sítí zůstává nezměněn, dodal Arcep.

Smlouva o sdílení byla podepsána v roce 2014 na dobu 20 let. Původně zahrnovala sdílení sítí 2G/3G/4G ve velké části metropolitní Francie s dočasným řešením roamingu 4G. V roce 2016 se Bouygues Telecom a SFR v dodatku k této smlouvě dohodly na trajektorii postupného ukončení SFR roamingu v síti Bouygues Telecom do konce roku 2018.

V únoru 2020 byl společnosti Arcep zaslán nový dodatek ke smlouvě, který se týkal budoucího nasazení nových 2G, 3G a 4G buněk, uvedl regulátor.

Francie měla k 1. červenci celkem 41 206 autorizovaných míst 5G, z nichž 31 663 bylo místními operátory prohlášeno za technicky funkční, podle poslední měsíční zprávy zveřejněné francouzskou agenturou pro spektrum ANFR.

Agentura pro spektrum také uvedla, že téměř všechna 5G umístění byla autorizována na stávajících celulárních umístěních, které již využívají technologie 2G, 3G nebo 4G. Ve Francii v současnosti mobilní operátoři poskytují služby 5G prostřednictvím spektra v pásmech 700 MHz, 2,1 GHz a 3,5 GHz.

Bouygues Telecom původně spustil 5G ve 20 městech po celé Francii v prosinci 2020. Telco v současné době poskytuje pokrytí 5G v téměř 12 400 městech a obcích po celé Francii. Některá z velkých měst, kde telco poskytuje 5G, zahrnují Paříž, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Montpellier, Štrasburk, Bordeaux a Lille.

Mezitím SFR původně spustila svou 5G komerční síť v Nice v listopadu 2020. Podle webových stránek společnosti SFR v současné době poskytuje 5G služby v 7 700 obcích po celé Francii.

Zdroj: rcrwireless.com

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »