NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

97 % zákazníků služby přístupu k internetu je už poskytovateli správně informováno o parametrech služby

internet kabely

Poskytovatelé služby přístupu k internetu ve velké většině již ve svých smluvních dokumentech správně informují zákazníky o parametrech služby tak, jak jim to nařizuje všeobecné oprávnění, platné od 1. 1. 2021. Jedná se tak o naprosto zásadní posun oproti únoru 2021, kdy povinnosti splnila pouhá necelá čtyři procenta poskytovatelů. Český telekomunikační úřad se v prvním čtvrtletí tohoto roku věnoval nejen kontrolám plnění povinností, ale zejména poskytl dotčeným subjektům maximální edukaci a součinnost tak, aby byl smysl všeobecného oprávnění naplněn co nejdříve.

Již více než 73 % poskytovatelů služby přístupu k internetu má své smluvní dokumenty v souladu s všeobecným oprávněním č. VO-S/1/08.2020-9. Těchto 73 % reprezentuje 97 % trhu, tedy již skoro všichni zákazníci naleznou ve smluvních dokumentech všechny potřebné a povinné informace. ČTÚ již v případech, kdy došlo k příliš pozdní nápravě či u poskytovatelů, kteří dosud povinnost nesplnili, přikročil ke konkrétním sankcím v podobě pokut.

Co musí být ve smlouvě ke službě přístupu k internetu

U přístupu v pevném místě musí být ve smlouvě či smluvním dokumentu uvedena inzerovaná rychlost, maximální rychlost, dále běžně dostupná rychlost, která by měla být k dispozici 95 % času a nesmí být stanovena nižší než 60 % rychlosti inzerované, a minimální rychlost, ne nižší než 30 % rychlosti inzerované. V případě mobilního přístupu k internetu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat vedle inzerované rychlosti i o odhadované maximální rychlosti. Ať již u pevného, či mobilního přístupu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o definici velkých odchylek od sjednaného výkonu služby a o možnostech uplatnění prostředků nápravy. Pokud zákazník tyto informace ve smluvních dokumentech nenalezne, měl by se obrátit na operátora.

TZ

@RadekVyskovsky

mobil tarif operátor
telekomunikace

Na trh vstupuje nový virtuální operátor

Mezi virtuální operátory se nově zařadil telekomunikační poskytovatel PODA. Vypustil do světa několik mobilních tarifů, které cílí na různě náročné uživatele. „Cílem je oslovit co

ČÍST DÁLE »