NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Blokace nepovoleného hazardu je povinností poskytovatelů připojení

hazard blokace internet

Internet je stále častěji místem, kde se hráči účastní hazardních her. Účast na nich s sebou nese pro hráče řadu rizik a provozování hazardních her je tak umožněno pouze subjektům disponujícím základním povolením vydaným Ministerstvem financí. Poskytovatelé připojení k internetu mají dle zákona o hazardních hrách povinnost zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených internetových her.

V online prostředí je mnohem náročnější zajistit ochranu hráčů a vymahatelnost povinností provozovatelů. Zcela zásadní je zamezení provozování hazardních her, k nimž Ministerstvo financí nevydalo povolení, a které přesto cílí na osoby s bydlištěm na území České republiky. Pouze tak je možné zajistit, že se hazardní hry neúčastní osoby mladší 18 let, jsou dodržována hráčem nastavená sebeomezující opatření nebo je znemožněna účast osobám zapsaným v rejstříku vyloučených hráčů, ať již zapsaných z moci úřední nebo na jejich vlastní žádost.

Poskytovatelé připojení k internetu na území ČR jsou na základě § 82 zákona o hazardních hrách (zákon č. 186/2016 Sb.) povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených internetových her, a to ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění internetové stránky v tomto seznamu. Seznam nepovolených internetových her je k dispozici na stránkách Ministerstva financí. Aktuálně je na tento seznam zapsáno cca 180 internetových stránek a další jsou průběžně zapisovány. Internetové stránky jsou na seznam nepovolených internetových her zapisovány v okamžiku ukončení správního řízení o zápisu.

Jako minimální úroveň blokace byla stanovena blokace na DNS (Domain Name Service) úrovni. Ministerstvo financí vydalo návodný metodický pokyn, kde poskytovatelé naleznou více informací. Nesplnění povinnosti zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu nepovolených internetových her v příslušné lhůtě je přestupkem podle ustanovení § 123 odst. 5 zákona o hazardních hrách. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč. Veškeré dotazy směřující k agendě hazardních her lze zasílat Ministerstvu financí, odboru 73 Procesní agendy a regulace hazardu, a to prostřednictvím e-mailové adresy podatelna@mfcr.cz.

TZ

@RadekVyskovsky