NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/24/xx.2022-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků

podmínky pro stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků signálem

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/xx.2022-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4, které se zrušuje článkem 7 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto aktualizovaného všeobecného oprávnění je přidání pásma 700 MHz do čl. 5 odst. 2, vztahujícího se na dokrytí vnitřků vagonů vlaků signálem širokopásmových mobilních sítí.

Dále byly podmínky pro dokrytí vnitřků vagonů vlaků, stanovené původně pro technologii LTE, nově stanoveny s ohledem na technologickou neutralitu pásem. Při stanovení těchto podmínek Úřad přihlédl k podmínkám stanovených v jiných evropských státech.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění, tj. do 4. 7. 2022.

Zdroj: ČTÚ

Cellular 5G Wireless
telekomunikace

Magyar Telekom vybral jádro Mavenir

Maďarský telekomunikační operátor Magyar Telekom si vybral Mavenir jako svého poskytovatele konvergovaného jádra paketů pro svou síť 5G. Podle společností cloudové, kontejnerové řešení zjednoduší a

ČÍST DÁLE »