NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Veřejná konzultace k ověření vhodnosti předpisů upravujících podporu v oblasti zavádění širokopásmových sítí

broadband network

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci vyzývající členské státy a další zúčastněné strany, aby poskytly své názory a komentáře ke stávajícím pravidlům EU pro státní podporu veřejné podpory v oblasti širokopásmových sítí. Veřejná konzultace je součástí celkového hodnocení příslušných pravidel Evropskou komisí s cílem posoudit, zda jsou stále vhodná pro daný účel, nebo zda je bude třeba aktualizovat s ohledem na nejnovější technologický vývoj a vývoj na trhu.

Cílem této veřejné konzultace je umožnit zúčastněným stranám poskytnout zpětnou vazbu a zkušenosti s prováděním pravidel státní podpory v souvislosti s pokyny pro státní podporu v oblasti zavádění širokopásmových sítí přijatými v roce 2013 a příslušnými ustanoveními obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) přijatého v roce 2014.

Informace k veřejné konzultaci jsou k dispozici zde. Veřejná konzultace probíhá prostřednictvím dotazníku, který je dostupný pod tímto odkazem.

Poskytovatelé jsou v případě zapojení do veřejné konzultace vyzýváni k zaslání kopie vyplněného dotazníku na adresu Úřadu (posta@uohs.cz).

Veřejná konzultace je otevřená do 5. ledna 2021.