NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Telekomunikační satelity najdou uplatnění nejen v letectvu a námořnictvu, ale i v zemědělství

Satelit SES-5

Satelity jsou primárně určené k přenosu televizního signálu. Některé z nich však slouží i jinému účelu. Dokáží nést i jiný náklad než transpondéry určené na televizní vysílání.Jde o tzv. hosted payload službu, která umožňuje firmám získat rychlejší a jednodušší přístup do vesmíru, odkud mohou poskytovat vlastní služby.

Tak je to i v případě systému EGNOS, který satelity SES využívá. Tento systém poskytuje navigační služby v Evropě, které zlepšují přesnost amerického navigačního systému GPS. Slouží v kritických situacích, využívá se zejména v letectví a námořnictvu a přispívá také k mapování v reálném čase nebo k lokačním službám. Poskytuje i cenově dostupné řešení pro farmáře v případech, kdy potřebují určit co nejpřesnější polohu.

EGNOS je jedním ze systémů SBAS (satellite-based augmentation system), který zlepšuje přesnost a spolehlivost pozičních informací z GPS. Zároveň poskytuje nezbytné zprávy o integritě, aby byla zajištěna plynulost a dostupnost signálu. Využívá pro svou činnost geostacionární satelity a síť pozemních stanic na příjem, analýzu a šíření GPS signálů. Tímto způsobem dokáže systém poskytovat přesnější parametry horizontální i vertikální polohy.

„Dnes se systém EGNOS využívá v letectví nad územím Evropy, a to na zlepšení přesnosti a spolehlivosti pozičních informací o letadle. Své uplatnění však našel i v námořnictvu a v dalších službách poskytovaných na pevnině. Jen loni využívalo operativně přistávací postupy založené na systému EGNOS téměř 170 evropských letišť a toto číslo neustále narůstá,“ řekl Nicolas Ramponi, senior manažer divize SES TechCom společnosti SES.

Společnost SES poskytuje dvě služby EGNOS pro evropskou satelitní agenturu GSA:

– služba GEO-1, která je od srpna 2013 poskytovaná prostřednictvím satelitu SES-5 na období 13 let (momentálně je součástí Testovací platformy EGNOS).

– Služba GEO-2 využívá satelit ASTRA 5B, který byl vypuštěn v červnu 2014 a sloužit bude po dobu 15 let (momentálně je součástí ostrého provozu systému EGNOS).

Předtím, než byly oba satelity zařazeny do provozu systému EGNOS, podstoupily velmi intenzivní testy jak na Zemi, tak ve vesmíru.

Autor: Petr Smolník, šéfredaktor