NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Standard WiFi 6: vyšší přenosová rychlost a stabilnější připojení

Porovnání Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6

Příchod standardu WiFi 6 byl důležitým krokem ke komplexně propojenému a technicky inteligentnímu světu. Způsoby, jak dosáhnout maximálního digitálního výkonu, však jsou velmi individuální. K využití veškerého potenciálu standardu WiFi 6 je nutné individuálně analyzovat každou společnost, která chce tuto technologii instalovat, a každý projekt.

Standard WiFi 6 přispěje k vyšší popularitě internetu věcí a připraví cestu k dosažení úplně nové úrovně mobility, škálovatelnosti, zabezpečení a agility. K tomu je nicméně nutné, aby byla v rámci optimalizované sítě navržena nová technologická infrastruktura kompatibilní se standardem WiFi 6. Tato infrastruktura navíc musí odpovídat konkrétním potřebám dané společnosti a být vhodně integrována a nasazena.

Řešení problému s kapacitou

Nový standard 802.11ax, běžně označovaný jako WiFi 6, vyřešil hlavní problém bezdrátových sítí spočívající v jejich kapacitě. V budoucnu bude každé připojené zařízení a služba mít k dispozici přesně takovou přenosovou kapacitu, jakou potřebuje. Díky tomu se už nestane, aby chytrá žárovka, která vyžaduje relativně malou přenosovou kapacitu, snižovala kapacitu potřebnou pro blízko připojený notebook. Technologie budoucnosti, jako např. rozšířená realita, rozlišení 4K, strojové učení nebo umělá inteligence, vyžadují větší přenosovou kapacitu, vyšší úroveň paralelních datových přenosů a také nižší latenci. Konvenční bezdrátové sítě mohou tyto nároky na rozdíl od WiFi 6 jen stěží splnit.

Dobrou zprávou je také rostoucí podpora pro více uživatelské systémy, která sníží přetížení sítí, a tím i riziko výskytu úzkých hrdel v prostředí s vysokou hustotou zařízení, a eliminuje hluchá místa v bezdrátových sítích.

Standard WiFi 6 v podstatě podporuje všechny digitální trendy, které v současnosti optimalizují a zrychlují podnikání. Umění využívat výhody standardu WiFi 6 nicméně nespočívá pouze v jeho implementaci, ale také v jeho integraci do celé sítě.

Vyšší efektivita pro domácnosti i organizace

Protože hlavní přínos standardu WiFi 6 spočívá v optimalizované efektivitě a kapacitě bezdrátových sítí, očekáváme jeho nasazení nejprve v objektech, jako jsou velké přepravní uzly, veřejné prostory, univerzity a další školy. Krátce poté by se infrastruktura standardu WiFi 6 mohla uplatnit ve výškových budovách, v chytré výrobě a ve zdravotnictví.

Obzvláště zajímavé bude její využití ze strany poskytovatelů služeb a v sektoru pohostinství. Podnikatelům působícím v tomto sektoru standard WiFi 6 přináší možnost pracovat udržitelnějším způsobem, snižovat provozní náklady a využívat potenciální

úspory, a to zejména v dlouhodobém horizontu. Rychlost a efektivita síťové technologie představují v tomto odvětví kritické faktory úspěchu, protože návštěvníci a interní digitální procesy jsou nepřetržitým zdrojem dat a požadavků vyžadujících zpracování. Povinností společnosti je umět tato data filtrovat a reagovat na ně co nejrychleji a nejpřesněji. V této souvislosti hraje klíčovou roli síťový přístup zaměstnanců, kteří jsou při plnění svých úkolů často na cestách nebo pracují ze vzdálených míst, přičemž i v tomto případě nabízí standard WiFi 6 výrazné zlepšení.

V oblastech podnikání, kde je stěžejní personalizace nebo kde jsou neustále vytvářeny a aktualizovány osobní profily a databáze, musí společnosti zajistit, aby jejich systémy zvládaly nejen samotný objem dat, ale také jejich škálování. Stále rostoucí objemy dat znamenají, že digitální infrastruktura musí být nejen rychlejší, ale také výkonná. To vše vyžaduje kvalitní a spolehlivé sítě, online zabezpečení a ochranu proti selhání.

Lepší zabezpečení díky WiFi 6

Další problematiku, na kterou je nutné se zaměřit, představuje zabezpečení. Snižování rizik souvisejících s velkými daty je obtížné zejména pro veřejnou správu a instituce, jako jsou univerzity a další školy. Tyto procesy jsou přinejmenším stejně tak rozsáhlé jako v sektoru pohostinství, takže ani toto digitální prostředí se neobejde bez mimořádně vysoké úrovně kvality, rychlosti, organizovanosti a efektivity. K tomu je samozřejmě nutné poskytnout co nejlepší zabezpečení. Standard WiFi 6 nabízí příležitost k optimálnějšímu využití obchodního potenciálu a současně zajišťuje lepší ochranu kritických dat.

Standard WiFi 6 je navržen tak, aby dokázal víc než jen přenášet data pro konkrétní odvětví a urychlovat procesy. Důkazem je mimo jiné jeho schopnost podporovat ukládání a správu dat, usnadňovat údržbu sítí, přispívat ke sdílení a získávání znalostí a umožňovat prakticky neomezené interakce v sítěmi propojeném světě.

Autor: Petr Koudelka, Senior Sales Engineer ze společnosti Zyxel

TZ

Obrázek: wikipedia.org

@RadekVyskovsky