NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Přenosová L2 síť, součást klíčové infrastruktury státu, je po upgradu

Páteřní síť - mapa pokrytí

Během léta ČD – Telematika nahradila aktivní prvky ve své L2 síti novými routery. Akci předcházelo rozhodnutí z roku 2016 o výměně aktivních prvků v přenosové ethernetové síti a nahrazení novější a výkonnější technologií založené na systému MPLS. Tento technologický upgrade přináší zákazníkům hlavně významné navýšení kapacit. Routery byly vyměněny ve více než 160 lokalitách. Hodnota celé investice přesáhla 50 miliónů Kč.

Migrace probíhala postupně po individuálních úsecích tak, aby se maximálně zkrátila doba výpadku jednotlivých služeb. Výměně předcházela dlouhá příprava spočívající v náročném plánování projektu a výběru klíčového dodavatele. Více než 6 měsíců probíhaly testy, ladění konfigurací a příprava migrace provozu. Pečlivé plánování a bezvadné provedení celé migrace bylo nesmírně důležité i s ohledem na skutečnost, že služby ČD – Telematiky využívá množství firem i domácností prostřednictvím ISP. Stejně tak i klíčové státní instituce spoléhají bezpečnou a bezvadně fungující síť ČD-T.

Všechny služby jsou nyní zcela transparentní a dřívější běžná technologická omezení vyplývající z architektury switchované sítě (omezení počtu MAC adres, tunelování L2 protokolů) byly odstraněny. Telekomunikační služby ČD – Telematiky jsou realizovány pomocí MPLS technologie a jsou navrženy dle standardu MEF 2.0. „S upgradem sítě bylo spojeno i rozšíření počtu lokalit a jejich přípojná kapacita do sítě. Od letošního kroku očekáváme především rychlejší zprovoznění poptávaných služeb,“ vysvětluje Miroslav Řezníček, předseda představenstva ČD – Telematika. S novou technologií přichází do optické sítě ČD – Telematiky, která je druhou největší v ČR, také vyšší stabilita a flexibilita řízení. Jedinečnost a hustota optické páteřní sítě, která tvoří základ pro novou MPLS síť, umožňuje zálohování poskytovaných ethernetových služeb.