NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Pozvánka na XXXI. konferenci RADIOKOMUNIKACE

UNIT Konference Radoiokomunikace 2022

Konference Radiokomunikace je nejvýznamnějším setkáním odborníků a odborné veřejnosti z oblasti rozhlasového a televizního vysílání, satelitní a mobilní komunikace v České republice. V letošním ročníku, který se bude konat 18.-19.10.2022 v Pardubicích, na vás čeká 22 přednášek specialistů z akademické, soukromé i veřejnoprávní sféry.

Poděkování za záštitu nad letošní konferencí, patří opět předsedkyni Rady Českého telekomunikačního úřadu,
Mgr. Ing. Haně Továrkové.

UNIT logoProgram je k dispozici zde

Historie konference Radiokomunikace se datuje k roku 1980, kdy bývalý předseda přípravného výboru Ing. Pavel Gregora převzal řízení Ústřední odborné skupiny radiokomunikací, která byla složkou Sekce spojů ČSVTS (Československé vědecko-technické společnosti). Tato skupina začala pořádat několik celostátních seminářů zaměřených na radiokomunikační témata. V roce 1984 bylo rozhodnuto, že se budou pořádat také velké konference.

O rok později proběhla v Olomouci třídenní konference s názvem Využití kmitočtového spektra, která je považována za základ současných konferencí. Od roku 1986 se akce koná v Pardubicích, v roce 1990 se začal používat současný název konference Radiokomunikace.

Do roku 1992 pořádal konferenci Dům techniky ČSVTS Pardubice, poté je organizace v rukou vzdělávací agentury UNIT Pardubice.