NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Počet případů rušení televize mobilním signálem loni stoupl sedmkrát

signál rušení ČTÚ

Počet případů rušení televizního signálu DVB-T2 mobilními sítěmi 4G nebo 5G se loni zvýšil sedminásobně na 205 stížností. Množství případů stoupá v souvislosti s rostoucím počtem mobilních základnových stanic v pásmu 700 MHz. Toto pásmo se dříve využívalo pro televizní vysílání a sousedí s kmitočty, které televize stále využívají. Vyplývá to z monitorovací zprávy Českého telekomunikačního úřadu.

“V současné době je využití pásma 700 MHz mobilními sítěmi stále na počátku, a lze tedy do budoucna očekávat, že s narůstajícími počty provozovaných základnových stanic bude stoupat i počet diváků, jejichž příjem televize bude přechodně tímto jevem negativně ovlivněn. Z těchto důvodů je každá nově spuštěná základnová stanice provozována ve zkušebním provozu, v němž musí být všechny případy rušení odstraněny,” uvedl úřad.

Pokud provoz mobilní sítě negativně ovlivní kvalitu příjmu televizního signálu, což ČTÚ ověří místním šetřením, operátor je povinen zajistit odstranění škodlivých interferencí u televizního diváka na své náklady.

Největší počet případů rušení TV signálu, celkem 744, ale bylo loni způsobeno na straně diváka. U těchto případů špatného příjmu signálu šlo většinou o závadu na anténě nebo o její špatné nastavení. Špatný příjem způsobovaly i poruchy na set-top boxech.

Ve 285 případech z minulého roku se rušení neprokázalo. Skutečnou příčinou problému s příjmem mohlo být podle ČTÚ počasí, které v době šetření u televizního diváka bylo příznivější než v době, kdy divák stížnost podával. Vlivy počasí, zejména inverze, které mohou krátkodobě zásadně ovlivnit kvalitu televizního příjmu, nelze nijak výrazně omezit či ovlivnit.

Problémy se nevyhýbají ani satelitnímu vysílání, kdy ve velmi nepříznivém počasí nastávají krátkodobé výpadky. V případě internetového vysílání operátoři zaznamenávají pouze výjimečné výpadky kvůli nedostupnosti vlastní služby nebo pomalému internetovému připojení.

TZ