NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Otevřené aplikace Nokia WaveSuite pro digitální transformaci optické sítě

Nokia WaveSuite

Společnost Nokia představuje nové otevřené softwarové aplikace WaveSuite pro optické sítě. Ty umožňují provozovatelům sítí lépe zpeněžit své sítě, urychlit zavádění služeb a rychle optimalizovat síť pro maximální výkon a kapacitu.

NokiaBěhem posledních několika let poskytovatelé služeb investovali do agilních, programovatelných infrastruktur v rámci přípravy na vytváření sítí definovaných softwarem a mnoha výhod, které slibuje. Řídicí software SDN a otevřené programovací rozhraní se sice objevily, ale jejich přijetí je zatím omezené. Je zapotřebí nový druh inteligentních softwarových aplikací řízených reálnými příklady použití, aby bylo možné splnit slib pro dosažení návratnosti investic s nižšími náklady a lepším uživatelským komfortem.

Software WaveSuite poskytuje fokusované, lehké nástroje řízené zkušenostmi uživatelů optimalizovanými v podnikání. Sada modulárních aplikací nabízí poskytovatelům služeb, velkoobchodníkům a velkým společnostem možnost virtualizovat svou optickou síťovou infrastrukturu, což umožňuje tvořit podnikové modely síťových služeb, které lze využít k podpoře nových kanálů na trhu. Nástroje hierarchických služeb výrazně zlepšují rychlost a snadnost přenosu kapacity sítě do maloobchodních služeb, a to i prostřednictvím několika vrstev prodeje. Další nástroje zlepšují operace automatizací uvádění koncových bodů služby do provozu v prostorách zákazníka, což vede k rychlejšímu uvedení na trh a ke snížení nákladů. WaveSuite také nabízí nástroje pro analýzu a reakci síťové telemetrie v reálném čase, aby bylo možné získat větší kapacitu sítě a zlepšit její výkon.

Aplikace WaveSuite společnosti Nokia jsou rozděleny do tří kategorií:

  • Aplikace WaveSuite Service Enablement virtualizují a zpeněžují síťovou infrastrukturu tím, že zlepšují dosah zákazníků pomocí inovačních modelů plnění a ověřování. Aplikace vytvářejí více spotřebitelskou síť podporující více zákazníků a nových kanálů na trhu bez velké investice do komplexních back-office systémů. Aplikace přinášejí nové modely hierarchických služeb, které vnímají podnikatelé, což dramaticky zkracuje čas potřebný k přeměně kapacity na služby generující příjmy.
  • Aplikace WaveSuite Node Automation využívají sílu a všudypřítomnost mobilních zařízení k tomu, aby posílily nasazení služeb. Automatizací poskytování a uchovávání záznamů aplikace usnadňují nasazení zařízení, aktivaci služeb a odstraňování problémů, což vede k rychlejšímu dosažení výnosů a snížení nákladů.
  • Aplikace WaveSuite Network Insight zlepšují nasazení v oblasti podnikání, provozu a rozhodování o infrastruktuře využitím síly inteligentní sítě v reálném čase. Aplikace využívají trendy, analýzy a předpovědi pro rychlé a intuitivní ovládání operátory sítí prostřednictvím optimalizačních rozhodnutí, která mohou zlepšit výkon a zvýšit kapacitu.

WaveSuite doplňuje řešení SDN společnosti Nokia pro poskytování síťových služeb a řešení FlowOne OSS poskytující nástroje pro optimalizaci služeb a provozních nástrojů pro optickou síťovou oblast. Podpora otevřených rozhraní na obou stranách zajišťuje jeho funkčnost v prostředí s více dodavateli.

Sam Bucci, šéf optických sítí pro společnost Nokia, uvedl: „V rámci již tak bohatého portfolia síťového softwaru společnosti Nokia poskytuje aplikace WaveSuite, které operátoři optických sítí potřebují pro urychlení jejich transformace v podnikání. Tyto inovace jsou výsledkem mnohaletých zkušeností, kdy úzce spolupracujeme s našimi zákazníky v řešení všech aspektů optických sítí s otevřenými aplikacemi, které navyšují nejen provoz, ale také otevírají nové služby a obchodní modely. Těšíme se na naši pokračující práci s našimi zákazníky po celém světě na jejich cestě k tomu, abychom se stali poskytovateli digitálních služeb.“