NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Nokia se jako první z velké trojky připojila k Open RAN Policy Coalition

Open RAN Policy Coalition

Začátkem minulého měsíce byla vytvořena Open RAN Policy Coalition s řadou dodavatelů open RAN a samozřejmě i operátorů, včetně AT&T, DISH, NTT, Telefonica, Verizon a Vodafone. Žádný z tří velkých dodavatelů RAN – Ericsson, Huawei a Nokia, nebyl mezi členy při zahájení. To se změnilo, když Nokia oznámila, že se k nové skupině připojí.

To je pozoruhodné v tom, že Nokia prodává integrovanou technologii RAN, zatímco teze otevřeného hnutí RAN narušuje tento model, aby přetvořila síťovou ekonomiku, podpořila inovace a posílila konkurenci na relativně konsolidovaném trhu.

Tak proč? „Nokia věří, že tvůrci politik, provozovatelé a poskytovatelé zařízení by měli spolupracovat na podpoře výzkumu a vývoje vznikajících síťových technologií, které zahrnují otevřené systémy, pokročilé technologie 5G a základní výzkum 6G, s politikami, které podporují robustní ekosystém důvěryhodných dodavatelů, který vytvoří silnou pozici USA v zabezpečené bezdrátové technologii,“ uvedl ve svém prohlášení viceprezident pro vládní vztahy s Amerikou společnosti Nokia Brian Hendricks. “Věříme, že tato koalice tento přístup silně podporuje a jsme rádi, že se můžeme k tomuto důležitému úsilí připojit a pomoci tomuto odvětví pokročit vpřed.”

Rakuten Mobile je pro open RAN vzorem, který spustil komerční službu LTE v některých částech Japonska pomocí plně virtualizované otevřené sítě. Nokia poskytla hardware RAN připojený k softwaru Altiostar.

Generální ředitel společnosti Parallel Wireless Steve Papa komentoval spolupráci společnosti Nokia se společností Rakuten Mobile a jejími dalšími vendory a napsal: „V mobilním průmyslu máme štěstí, že společnost Nokia jako inovátor ukazuje, co je možné s otevřenými rozhraními. Nedávno spuštěná síť Rakuten poskytuje přesvědčivý důkaz, že otevřené rozhraní společnosti Nokia umožňuje v Japonsku vzkvétat americkým [Altiostar] inovacím. “

Začátkem minulého měsíce poskytl Ericsson komentář k Open RAN Policy Coalition. Společnost Ericsson se účastní aliance O-RAN, která se zaměřuje na technické specifikace související s členěním a interoperabilitou. Stručně řečeno, Ericsson řekl, že vlády „by si měly udržovat své tržní přístupy prostřednictvím technologicky agnostických politik. Tvůrci politik se musí zaměřit na urychlení nasazení 5G prostřednictvím přidělování spektra a odstranění překážek při nasazení v síti. “

Zdroj: rcrwireless.com