NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Nokia a SFR uskutečnily 5G NR hovor na 3,5 GHz

Nokia AirScale

Nokia a SFR úspěšně dokončily 5G volání pomocí bezdrátového systému 5G New Radio (NR) kompatibilního s 3GPP na frekvenčním pásmu 3,5 GHz. Test se uskutečnil v Nokia 5G Test Network and Competence Center v Paříži-Saclay ve Francii.

5G hovor použil technologii Nokia 5G NR, zahrnující Nokia 5G platformu AirScale a Cloud RAN spolu s testovacími koncovými zařízeními vyhovujícími 3GPP. Cloudová infrastruktura založená na řešeních Nokia AirFrame Datacenter byla postavena za účelem podpory Cloud RAN.

Standard 5G New Radio (NR), schválený 3GPP v prosinci 2017, je navržen tak, aby podporoval širokou škálu aplikací 5G a rozšířených služeb mobilního širokopásmového připojení (eMBB). Systémy Nokia 5G NR používají inteligentní antény pro poskytování multi-gigabitové rychlosti a milisekundové nízké latence. To umožní operátorům, jako je SFR, zvýšit kapacitu sítě ve frekvenčním pásmu pod 6GHz, aby bylo dosaženo pokrytí v širokém okolí.

NokiaSpolečnost Nokia je klíčovým dodavatelem SFR, konkrétně v rádiové přístupové síti, a tento nejnovější milník je plně v souladu se záměrem SFR být v popředí inovací ve prospěch svých zákazníků.

François Vincent, ředitel Mobile Network v SFR, uvedl: “Společnost SFR rozvíjí plán pro vývoj svých sítí, který bere v úvahu výhody a složitost implementace 5G. Společné projekty a testy nám umožní uspokojit budoucí poptávku po datech nejefektivnějším způsobem, při současném zkoumání nových způsobů, jak poskytovat mediální obsah, který zvýší zážitek účastníků.”

Marc Rouanne, prezident Mobile Networks v Nokia, uvedl: “Společnost Nokia s potěšením podporuje SFR v urychlení implementace 5G a vývoji nových obchodních modelů, které obohatí uživatelské prostředí. Tím, že testujeme technologie 5G, můžeme SFR umístit před potřeby na data hladových zákazníků, a připravovat operátora na spuštění služeb nové generace.”