NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Nejnovější firewall Fortinet spojuje síťové a bezpečnostní funkce do jediné platformy

FortiGate 2600F

Nejnovější firewall Fortinet spojuje síťové a bezpečnostní funkce do jediné platformy, ochrání libovolné okraje sítě a velké počty pracovníků připojených na dálku. FortiGate 2600F nabízí až 10x vyšší výkon díky speciálně vyvinutým bezpečnostním procesorům Fortinet SPU, umožňuje zákazníkům nahradit řadu samostatných zařízení a tím snížit náklady a komplexitu zabezpečení.

Síťový firewall FortiGate 2600F umožňuje aplikovat bezpečnostně orientovaný přístup k budování sítí a chránit tak různé typy okrajů sítě – včetně hybridních datových center, multicloudových prostředí a rozsáhlých skupin zaměstnanců pracujících na dálku. FortiGate 2600F je založený na speciálně navržených bezpečnostních procesorech (SPU) NP7 a CP9. Představuje jedno z nejvýkonnějších zařízení na trhu – ve srovnávacích testech vykazuje až desetinásobně vyšší hodnoty než konkurenční řešení.

Firewall mohou velké firmy využít k následujícím účelům:

  • Vysokorychlostní připojení do cloudu: FortiGate 2600F nabízí vysoce zabezpečené a extrémně rychlé připojení do cloudu k propojení podnikových datových center s různými cloudovými prostředími. Umožňuje tak firmám efektivně využívat cloudové aplikace k analýze velkých objemů dat.
  • Ochrana libovolného okraje sítě v libovolném rozsahu: FortiGate 2600F poskytuje dokonalý přehled díky inspekci provozu šifrované pomocí SSL (včetně TLS1.3), detekuje neschválené aplikace a jiné hrozby a chrání uživatele a data pohybující se v prostředí hybridních datových center před externími riziky. Nabízí hardwarově akcelerovanou ochranu proti zahlcení provozem skrze IPv4 i IPv6 při útocích typu DDoS a zajišťuje tak kontinuitu provozu služeb.
  • Podpora práce na dálku u velkého počtu zaměstnanců: FortiGate 2600F je konstruovaný s ohledem na flexibilitu tak, aby umožňoval rychlé vzdálené připojení velkého počtu pracovníků a podporoval produktivitu práce. Zajišťuje důvěrnost a integritu citlivých podnikových dat při přenosu a umožňuje monitorování provozu k zajištění souladu s existující podnikovou kyberbezpečnostní politikou. Nabízí v průměru 9x rychlejší zabezpečené tunelové připojení IPsec VPN a umožňuje tak zajistit nepřetržitý provoz. ·
  • Zjednodušení provozu a dosažení vyšší míry návratnosti investic: Podle průzkumu, který společnost Fortinet nedávno provedla mezi manažery kybernetické bezpečnosti, má téměř 70 % podniků obavy z interních hrozeb. FortiGate 2600F spojuje funkce segmentace, SD-WAN a síťového firewallu do jediné kompaktní platformy, která pomáhá velkým podnikům snížit komplexitu, zjednodušit provoz a dosáhnout lepší návratnosti investic (ROI). Omezuje také prostor pro potenciální útok díky segmentaci a chrání podniková data a aplikace pomocí služeb FortiGuard Labs využívajících umělou inteligenci a strojové učení. FortiGate 2600F umožňuje hardwarově akcelerovanou segmentaci VXLAN (LAN s virtuálním rozšířením) a tím umožňuje bezpečnou vysokorychlostní komunikaci v hybridních IT architekturách.

Všechny používané bezpečnostní procesory (SPU) Fortinet (včetně NP7 a CP9) jsou koncipované tak, aby dosahovaly výrazně vyšší rychlosti, kapacity, výkonu, efektivity a užitku při menších rozměrech a nižší spotřebě zařízení a zároveň podstatně zlepšovaly uživatelskou zkušenost. Řešení Fortinet – včetně nového FortiGate 2600F – umožňují budovat bezpečné sítě s využitím komplexní platformy založené na architektuře Fortinet Security Fabric, která spojuje bezpečnostní a síťové funkce v celém síťovém prostředí a poskytuje ochranu libovolných zařízení a aplikací v lokálních, virtuálních a cloudových prostředích.

Cellular 5G Wireless
telekomunikace

Magyar Telekom vybral jádro Mavenir

Maďarský telekomunikační operátor Magyar Telekom si vybral Mavenir jako svého poskytovatele konvergovaného jádra paketů pro svou síť 5G. Podle společností cloudové, kontejnerové řešení zjednoduší a

ČÍST DÁLE »