NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Nástup mobilních sítí 5G

5G Future

Zavádění technologií 5G je v současnosti asi nejvíce diskutovaným tématem v oblasti mobilních sítí. V roce 2019 se očekává první fáze komerčního zavádění této nové generace mobilních technologií a první uživatelé tak dostanou možnost ke geograficky omezenému využívání specifických aplikací, nicméně zatím bez optimalizace z hlediska nákladů.

Mobilní operátoři již zahájili první přípravy, které se týkají zejména zavádění elektrických přípojek na nová vysílací stanoviště, plánování malých buněk a v některých případech také výstavby propojení buněk do páteřní sítě. Tyto úkoly zvyšují zájem mobilních operátorů o vysílací stanoviště (vnitřní i venkovní), kde jsou elektrická přípojka a přístup do páteřní sítě již dostupné. To zahrnuje především některé komerční budovy, zdravotnická zařízení a různé výrobní závody, které jsou schopny zajistit dostatečnou kvalitu a spolehlivost.

Mobilní širokopásmové připojení je neustále zdokonalováno, a to jak z hlediska kvality, tak z hlediska spolehlivosti. Nástup 4G LTE přinesl významné zvýšení přenosových rychlostí a další vývoj pak pokračoval zaváděním LTE-Advanced, které se stalo hnací silou dalšího rozvoje mobilních služeb, což bude pokračovat i po nástupu 5G. Investice do 4G lze tak očekávat ještě po mnoho dalších let, takže lze předpokládat společnou koexistenci technologií 4G a 5G. Pro mobilní služby budou k dispozici nová kmitočtová pásma, která umožní udržitelný rozvoj mobilního širokopásmového připojení.

Služby v rámci sítí 5G umožní mobilním operátorům pokrýt stále rostoucí poptávku uživatelů díky zvyšování přenosové kapacity svých sítí. Využití plného potenciálu technologií 5G však bude vyžadovat zhuštění malých buněk, optické připojení vysílacích stanovišť a zavedení mobilního edge computingu.

Zavádění malých venkovních buněk se zpožďuje díky problémům se získáním územního rozhodnutí, nicméně i navzdory tomu se zavádění malých kompaktních základnových stanic (metro cell) úspěšně pokračuje a lze očekávat, že se jejich zavádění v městských a příměstských oblastech se bude zrychlovat. Zavádění mobilních edge computingu zatím vázne. Tento model je založen na tom, že výpočetní zdroje budou umístěny v rámci zařízení cloudové rádiové přístupové sítě (Cloud-RAN) nebo přímo na vysílacím stanovišti namísto v lokálním datovém centru. První krokem je tedy vybudovat huby C-RAN a centralizovat některé rádiové funkce. Dalším krokem pak bude přejít na mobilních edge computing s virtualizovanými rádiovými funkcemi, což je otázka několika let.

Raycom

Mezi první aplikace 5G patří pevný rádiový přístup (Fixed Wireless Access, FWA), který poskytovatelům rádiového přístupu k Internetu bude poskytovat lepší konkurenceschopnost na trhu s širokopásmovým připojením pro domácnosti. Přenosové rychlosti 5G jsou dostatečné, aby FWA mohla být použita pro streamování domácího internetového provozu, včetně over-the-top videa. To znamená, že i poskytovatelé rádiového přístupu budou moci poskytovat služby Triple Play zahrnující přístup k Internetu, hlasové služby i televizní programy. První komerční služby FWA jsou již k dispozici (např. v Austrálii, Velké Británii či USA) a očekává se, že do roku 2020 budou služby mobilního i pevného rádiového přístupu široce dostupné.

Mobilní operátoři začínají preferovat otevřené sítě, které dovolují větší flexibilitu při poskytování specifických služeb. To se týká např. rozvoje nových trhů s privátními sítěmi nebo Internetem věcí (IoT), takže budou potřeba některé inovace pro zvýšení robustnosti celého ekosystému. Nelze se spoléhat jen na několik velkých mobilních operátorů, budou potřeba také malé a střední společnosti, které budou schopny tyto vertikální trhy pokrýt.

Commscope

Otevřená RAN je způsob jak toho dosáhnout, protože se jedná ekvivalent pro open source. Otevřená RAN dovoluje vytvořit prostředí pro tvorbu služeb, které umožní realizovat pokročilejší případy použití 5G. Platformy IoT pro systém zdravotní péče, autonomní roboti pro výrobní zařízení nebo plně rádiově připojené inteligentní město vyžadují mnoho inovací v průmyslových odvětvích, které umožňují otevřené rozhraní. O vytváření standardů pro otevřenou RAN se stará ORAN Alliance, jejímiž hlavními cíli jsou podporovat průmysl k otevřeným a interoperabilním rozhraním, virtualizace RAN a vybavení RAN inteligencí pro práci s big daty.

Jak se zdá, rádiové sítě v oblasti připojení zařízení k síti očividně vítězí. Vzhledem k tomu, že pevný rádiový přístup proniká do domácích trhů a otevřené rozhraní v sítích 5G slibuje vytvoření nových vertikálních trhů, možnosti jsou takřka nekonečné.

Zástupcem společnosti Commscope pro Českou republiku je společnost Raycom.

Zpracováno podle materiálu společnosti CommScope: Ben Cardwell: The 5G Future Begins Now.