NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Končí éra telefonování z telefonních budek

telefonní budka

Operátor O2 dne 17. 6. 2021 v obci Hlubyně na Příbramsku demontoval poslední telefonní budku. V České republice tak definitivně končí éra telefonování z telefonních budek, která začala v roce 1911.

Světová historie veřejných telefonních automatů se začala psát již v roce 1881, kdy byla zprovozněna první budka v Berlíně. V tomto roce byla v Čechách teprve uvedena do provozu první soukromá telefonní linka, veřejnost si musela počkat na první telefonní budku na Staroměstském náměstí ještě 30 let. Z exkluzivního prostředku pro bohaté se tak telefonování postupně stalo součástí života celé společnosti. Veřejné telefonní automaty byly nedílnou součástí frekventovaných ulic a dopravních uzlů. Byly k dispozici v podnicích, hospodách, ubytovnách i nemocnicích. Propojovaly rodiny a přátele. Zajišťovaly bezplatně přivolání rychlé pomoci v případě nebezpečí.

Vzhledem k tomu, že poměrně dlouho zájem o zřízení bytových stanic převyšoval možnosti telefonních ústředen, hrály veřejné telefonní automaty dlouho zásadní roli v dálkové komunikaci.

V roce 1999 bylo v ČR 2,9 telefonní budky na 1000 obyvatel. Na přelomu tisíciletí dosáhl počet budek maxima, celkově bylo v provozu více než 30 000 telefonních automatů. S vítězným tažením mobilních telefonů na trhu začal význam telefonních budek klesat, i když se různými modernizacemi snažily držet krok s dobou.

Od roku 2001 byla služba veřejných telefonních automatů zařazena do takzvané univerzální služby, v jejímž rámci byly poskytovány služby ve veřejném zájmu. V roce 2006 byly zařazeny do univerzální služby již jen přístroje umístěné ve městech do 50 tisíc obyvatel a tato hranice se v dalších letech snižovala až na velikost obcí do 200 obyvatel v loňském roce.

V posledních letech bylo přihlíženo též k dostupnosti mobilního signálu v obcích do 5 000 obyvatel, z tohoto důvodu však bylo do univerzální služby zařazeno vždy jen několik stanovišť. Všichni mobilní operátoři již měli v posledních letech dostatečné pokrytí mobilním signálem.

Pokles důležitosti veřejných telefonních automatů je možné demonstrovat i na celkových počtech těchto zařízení a telefonním provozu z nich realizovaných. Od roku 2001 celkový počet pozvolna klesal, nejprve zhruba o tisíc přístrojů ročně, od roku 2008 pokles zrychlil.

Mnohem dramatičtější však byl úbytek provozu, který v roce 2020 klesl na pouhá 2 % objemu roku 2006. Za posledních pět let se provoz snížil o 90 %. Na konci roku 2020 došlo k ukončení univerzální služby, v rámci které operátor budky provozoval v obcích do 200 obyvatel.

Zdroj: ČTÚ

@RadekVyskovsky