NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ: VoWi-Fi alternativou mobilní sítě

telecom fiber

V prosincové monitorovací zprávě ČTÚ přináší informaci o přípravě srovnávacího nástroje cen a kvality služeb elektronických komunikací, jehož realizaci po ČTÚ požaduje § 66a zákona o elektronických komunikacích. Dalšími tématy jsou zdražení vybraných služeb pro smluvní zákazníky České pošty v novém roce a praxe ČTÚ při rozhodování sporů týkajících se přenesení čísla k jinému operátorovi během zúčtovacího období. Informuje také o aktualizaci všeobecného oprávnění k provozování uživatelských terminálů a o technologii Wi-Fi volání, které může být alternativou pro případ, kdy se uživatel ocitne mimo dosah signálu mobilní sítě.

ČTÚ ve spolupráci s dodavatelem připravuje spuštění srovnávacího nástroje cen a kvality služeb elektronických komunikací, který má za cíl zvýšit transparentnost a porovnatelnost služeb pro spotřebitele. Zároveň se srovnávacím nástrojem připravuje ČTÚ i vyhlášku, jejímž cílem je stanovit rozsah, formu a způsob předávání informací ze strany operátorů pro účely provozování srovnávače. Záměrem ČTÚ je zpřístupnit první část srovnávání pro nabídky mobilních služeb od února 2021.

Po veřejné konzultaci, kterou ČTÚ zahájil v listopadu, Rada ČTÚ rozhodla o vydání všeobecného oprávnění VO-R/1/12.2020-12 k provozování uživatelských terminálů rádiových sítí elektronických komunikací. Důvodem aktualizace je zejména potřeba upravit parametry kmitočtového pásma 3400–3800 MHz (článek 3 všeobecného oprávnění) a uvést je do souladu s podmínkami příslušné části plánu využití rádiového spektra, aby po provedené aukci v tomto pásmu bylo možno v budovaných sítích provozovat uživatelské terminály, a dále upravit parametry kmitočtového pásma 24‑27 GHz (článek 3 všeobecného oprávnění), kde se v budoucnu rovněž předpokládá využití sítěmi 5G.

Nejste-li v dosahu signálu mobilní sítě a potřebujete-li si s někým zavolat, může pro vás připadat v úvahu ještě hlasové volání přes síť Wi-Fi. Službu, umožňující takováto volání, dnes v ČR nabízí již všichni tři síťoví mobilní operátoři právě jako alternativu pro případ, kdy se uživatel nenachází v dosahu jejich sítě. Tím se volání přes Wi-Fi (Voice over Wi-Fi, zkratkou VoWi-Fi) liší od služby volání přes LTE (Voice over LTE, zkratkou VoLTE), se kterou se často plete: tato druhá služba využívá pro přenos hlasu LTE síť operátora – a pro její využití se tak uživatel musí nacházet v dosahu této sítě.

Prosincová monitorovací zpráva je k dispozici na webových stránkách ČTÚ zde.

Obrázek: Freepik

Cellular 5G Wireless
telekomunikace

Magyar Telekom vybral jádro Mavenir

Maďarský telekomunikační operátor Magyar Telekom si vybral Mavenir jako svého poskytovatele konvergovaného jádra paketů pro svou síť 5G. Podle společností cloudové, kontejnerové řešení zjednoduší a

ČÍST DÁLE »
Guam
telekomunikace

Guamské GTA spouští služby 5G

Guamské telco GTA spustilo na ostrově služby 5G poté, co byla 17. listopadu jeho síť spuštěna. Znamená to, že území USA, které má téměř 170

ČÍST DÁLE »