NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ stanovil nové trhy připadající v úvahu pro regulaci ex ante

ČTÚ trhy pro regulaci ex ante

Rada Českého telekomunikačního úřadu stanovila nové relevantní trhy v oboru elektronických komunikací. Příslušné opatření bude zveřejněno v nejbližší částce Telekomunikačního věstníku.

Rada ČTÚ na svém dnešním zasedání přijala opatření obecné povahy, kterým v návaznosti na loňské doporučení Evropské komise nově stanovila tři relevantní velkoobchodní trhy elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro ex-ante (předběžnou) regulaci. Velkoobchodní trhy služeb s místním přístupem v pevném místě a s vyhrazenou kapacitou jsou převzaty z doporučení Evropské komise. Třetím je trh velkoobchodního přístupu k mobilním službám, který byl stanoven na základě národního rozhodnutí.

Rada ČTÚ opatřením rovněž stanovila, že přezkumu budou podrobeny i všechny dosud definované relevantní trhy. Návrh opatření byl konzultován jak s odbornou veřejností, tak s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Další informace ČTÚ zveřejnil již ve fázi projednávání návrhu opatření v monitorovací zprávě č. 3/2021, v části Analýzy trhů (str. 9).

TZ

@RadekVyskovsky

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »