NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

ČTÚ: Snazší změna poskytovatele internetu i právo na paušální náhradu

ČTÚ monitorovací zpráva 4-2022

V dubnové monitorovací zprávě se ČTÚ věnuje novinkám při změně poskytovatele služby přístupu k internetu. Celý proces se významně zjednodušuje, mnoho kroků zařídí přejímající poskytovatel. Kromě toho nově existuje i právo na paušální náhradu, pokud např. dojde k přenesení čísla či změně poskytovatele internetu se zpožděním.

Změna poskytovatele služby přístupu k internetu je nyní jednodušší. Pokud o změnu zákazník požádá, měl by mít (je-li to technicky možné) zajištěnu kontinuitu služeb – přerušení poskytování služby přístupu k internetu by nemělo trvat déle než 1 pracovní den.

S tím úzce souvisí právo na paušální náhradu v různých situacích, mj. právě v situaci, kdy se přenos služby přístupu k internetu či přenos telefonního čísla zpozdí nebo nejsou dodrženy sjednané termíny instalací či oprav.

Vzhledem k neuspokojivým výsledkům kontrol podmínek využívání kmitočtů a provozování přístrojů pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz se ČTÚ rozhodl dočasně nekontrolovat z vlastní iniciativy využívání těchto rádiových kmitočtů a provozování přístrojů pro širokopásmový přenos dat a dát provozovatelům RLAN prostor k nápravě v rámci akce „Milostivé jaro“.

TZ