NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

182 736 TB je celkový objem přenesených dat v mobilních sítích

objem přenesených dat v mobilních sítích

Velmi důležitým aspektem moderních telekomunikačních služeb je prakticky neustálá možnost připojení k internetu. To je v České republice dosti svébytná oblast, protože s ohledem na deficit v podobě neexistence rychlé a kvalitní pevné sítě internetu na významné části území mají spotřebitelé tendenci používat mobilní internet nikoliv jako komplement, ale jako substitut pevného připojení k internetu. Objem přenesených dat v telekomunikační síti významně roste. V roce 2017 celkový objem přenesených dat v mobilních sítích dosáhl hodnoty 182 736 TB, což představovalo meziroční nárůst o 82 %.

Absence kvalitního pevného připojení na venkově, která ztěžuje pracovní podmínky profesím závislým na kvalitním připojení, může být navíc podnětem ke zvyšující se migraci obyvatel do měst a blízkých aglomerací. Rezidenční atraktivita venkova dlouhodobě klesá a tento trend by to mohl změnit. To se projevuje v rozevírajících se nůžkách bohatství mezi městskými aglomeracemi a venkovem.

Zvyšující se využití přenosu mobilních dat a opakující se požadavky regulátora na vývoj trhu tímto směrem tak paradoxně představují bariéru rozvoje fixního připojení k internetu, jelikož nákladná infrastrukturní investice jde ruku v ruce s nejistou návratností obchodního modelu budování a provozu sítě.

Uživatel internetu je totiž indiferentní k tomu, skrze jaký kanál data přenese, a s ohledem na vysokou míru využití chytrých mobilních telefonů ve společnosti se tyto stávají hlavním nástrojem, z něhož je internet využíván. Je pohodlné přenášet data z mobilních telefonů, na což však není stávající síť kapacitně vybavena.

Pokles objemu odeslaných SMS zpráv v uplynulých třech letech indikuje nárůst obliby využití datového připojení jakožto komunikačního média. Spotřebitelé namísto SMS zpráv raději komunikují skrze mobilní aplikace využívající datové připojení. Mezi roky 2012 a 2016 se počet uživatelů s trvalým mobilním internetem téměř ztrojnásobil. Rostoucí trend využití mobilní datové sítě je bezpochyby podmíněn velmi kvalitním pokrytím 4G signálem, tedy technologií umožňující vysokorychlostní připojení k internetu. Česká republika se v tomto ohledu řadí mezi evropské špičky s téměř 100 % pokrytím území velmi rychlým a stabilním internetem 4G, což není v Evropě standardem. V žebříčku pokrytí území rychlým internetem 4G v rámci EU se ČR řadí na osmou příčku po bok zemí jako je Velká Británie, Nizozemsko či Finsko.

Je ale nezbytné si uvědomit, že v oblasti telekomunikací patří budoucnost přenosům velkých objemů dat v řádu stonásobků až tisícinásobků současných hodnot, což se neobejde bez funkční datové sítě, založené nikoliv jen na mobilním přenosu dat, ale především na synergiích mezi vybudovanou mobilní sítí a pevným připojením. Internet v podobě kvalitní a robustní sítě bude základní podmínkou pro rozvoj automatizace výroby, systémů umožňujících úspory energie obchodováním přebytků na základě real-time dat, spuštění a provozu autonomních vozidel nebo budoucnosti telemedicíny. Funkčnost a bezchybnost těchto technologií samozřejmě předpokládá pokrytí nejen ve městech a dopravní infrastruktuře spojující významná sídla, ale také na venkově.

Zdroj: www.cevroinstitut.cz/data/telco.pdf