NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, všeobecného oprávnění č. VO-R/24/xx.2022-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků

podmínky pro stanice určené k dokrytí vnitřků vagonů vlaků signálem

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval k provedení § 9 a § 12 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/24/xx.2022-y k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků. Toto všeobecné oprávnění nahradí původní všeobecné oprávnění č. VO-R/24/05.2019-4, které se zrušuje článkem 7 všeobecného oprávnění.

Důvodem pro vydání tohoto aktualizovaného všeobecného oprávnění je přidání pásma 700 MHz do čl. 5 odst. 2, vztahujícího se na dokrytí vnitřků vagonů vlaků signálem širokopásmových mobilních sítí.

Dále byly podmínky pro dokrytí vnitřků vagonů vlaků, stanovené původně pro technologii LTE, nově stanoveny s ohledem na technologickou neutralitu pásem. Při stanovení těchto podmínek Úřad přihlédl k podmínkám stanovených v jiných evropských státech.

S ohledem na tyto skutečnosti ČTÚ navrhuje vydání všeobecného oprávnění podle předkládaného návrhu.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uveřejnění, tj. do 4. 7. 2022.

Zdroj: ČTÚ