NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám

Broadband Prices in Europe 2020

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, upravený návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám.

ČTÚ tak učinil po veřejné konzultaci, konané v období od 27. května do 27. června 2022, v níž od připomínkujících subjektů obdržel některé zásadní připomínky, vyžadující rozsáhlejší posouzení a výpočty, ke kterým bylo nutné se v analýze vyjádřit či dotčené kapitoly doplnit. ČTÚ v předkládané verzi analýzy zohlednil obdržené připomínky a dále ČTÚ provedl analýzu finálního rozhodnutí EK ve věci sdílení mobilních sítí v ČR a přijatých závazků dotčenými subjekty, a vyhodnotil jejich dopad na posouzení hospodářské soutěže na trhu mobilních služeb.

Připomínky k návrhu opatření obecné povahy č. A/3/XX.2022-X lze uplatnit do 1 měsíce od uveřejnění této výzvy, tj. do 19. září 2022.

Zdroj: ČTÚ

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »