NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Výrazný nárůst datového provozu nutí reagovat operátory i vlády

datový provoz

Práce i výuka z domova podnítily poptávku po telekomunikačních službách. Studie Technologie proti pandemii: Statistiky a praxe v oblasti telekomunikačních sítí vypracovaná na základě proměny chování internetových uživatelů od propuknutí pandemie do dubna 2020 informuje o proměně sektoru ICT. Jedním ze závěrů studie je, že v průběhu vrcholu pandemie narostl datový provoz v Evropě. V Itálii až o 70 %. Rovněž narostl počet nových uživatelů platforem umožňujících práci na dálku. V Číně během pandemie narostl počet uživatelů z 300 tisíc na 4 miliony. Na růst počtu uživatelů a s tím související růst datového provozu reagovaly vedle operátorů i jednotlivé státy.

Nárůst uživatelů spojený s celosvětově zaváděnými opatřeními vystavil telekomunikační průmysl velké prověrce. Německý operátor Vodafone zaznamenal navýšení datového provozu v sítích o 50 % a italský Telecom Italia uvádí zvýšení přenosu v pevné síti až o 70 %. Z kancelářských center se pracovní aktivity přesunuly do domácností, čímž se novým hotspotem pro datový provoz staly rezidenční čtvrti.

V Číně během pandemie vzrostl počet nových uživatelů platforem umožňujících práci na dálku z 300 tisíc na 4 miliony. Výraznou změnou také prošlo rozložení vytížení sítě během dne. Tradičně nejrušnější bývaly sítě ve večerních hodinách mezi osmou a desátou. Online kurzy a videokonference ovšem způsobily vytíženost sítě v úseku běžné pracovní doby, ze které se uživatel plynule přesouvá do prostoru online zábavy. Síť je tak nově vytížena po celou dobu mezi devátou hodinou ranní až do desáté hodiny večerní.

S uzavřením škol a vdělávacích institucí stoupl průměrný počet aktivních uživatelů online výukových aplikací, který se od propuknutí pandemie zvýšil 8krát. Simultánní přenos pro více uživatelů najednou vytěžuje kapacitu sítě, což může způsobit výpadky, zhoršení kvality, zpoždění či zadrhávání. Průměrné hodnoty ukazují celkem 60 vteřin výpadků v průběhu jedné výukové hodiny a tři minuty zadrhávaného přenosu.

Epidemie donutila běžné uživatele, firmy, zdravotnická zařízení a podnikatele ze všech odvětví pocítit nedostatečnou kapacitu současné ICT infrastruktury. Mnoho zemí proto začíná zjišťovat důležitost digitální transformace a navazovat užší spolupráci s operátory a poskytovateli internetových připojení.

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) umožnilo operátorům, navzdory původnímu zákazu z důvodů neutrality sítě, zavádět opatření za účelem kontroly datového provozu. S návrhy kontrolních opatření k řešení krize přišly i některé členské státy. Německá vláda například umožnila operátorům upřednostňovat kvalitu videokonferencí na úkor OTT služeb či datových toků videí. Itálie přijala nouzový výnos nařizující operátorům zkvalitnění sítí za účelem pomoci v době pandemie. Poté co Španělsko zaznamenalo nárůst užívání sítí o 40 %, přikročila špaňelská vláda k informativní kampani, která doporučuje uživatelům využívání internetových služeb mimo typický čas internetové pracovní špičky. A k „digitální zodpovědnosti“ vyzvala občany rovněž Francie.

Pomocnou ruku nabízí i operátoři. Vodafone například zajistil vysokou kvalitu síťových služeb a zabezpečil sítě pro klíčové vládní funkce. Jihoafrický operátor MTN poskytl bezplatné síťové služby univerzitám a snížil mobilní transakční poplatky.