NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Továrna Nokia v Oulu demonstruje výhody konceptu Průmysl 4.0

továrna budoucnosti NOKIA

Továrna společnosti Nokia v Oulu ve Finsku byla konzultační společností McKinsley a Světovým ekonomickým fórem vybrána jako maják 4. průmyslové revoluce, který odráží vedoucí postavení a úspěchy při zavádění technologií Průmyslu 4.0. Společnost Nokia prostřednictvím využití vlastních technologií pro digitalizaci předprodukčního vybavení demonstruje schopnost transformovat a modernizovat výrobní zařízení svých zákazníků pro Průmysl 4.0.

Tato „továrna budoucnosti“ využívá pro bezpečné a spolehlivé propojení všech aktiv uvnitř i mimo továrnu privátní mobilní síť Nokia (4,9 G/LTE). Ta byla navržena tak, aby představila koncept Průmyslu 4.0 na příkladu výroby základnových stanic (továrna vyrábí denně přes tisíc základnových stanic 4G a 5G), přičemž využívá analytické nástroje IoT běžící edge cloudu a provozní data digitálních dvojčat v reálném času. Zavedení technologií pro realizaci konceptu Průmysl 4.0 přineslo významná vylepšení, včetně zvýšení výroby o 30 %, o 50 % rychlejší dodání produktů na trh a roční úspory nákladů ve výši miliónů EUR.

Nokia logo„Ukazujeme podnikům, jak mohou realizovat vizi průmyslové automatizace a Průmyslu 4.0 pomocí našich technologií,“ říká Kathrin Buvac, prezidenta Nokia Enterprise a Chief Strategy Officer. „Díky využití privátní mobilní sítě, edge cloudu a analytickým nástrojům IoT jsme v Oulu vytvořili továrnu budoucnosti, která přinesla zvýšení produktivity o více než 30 %. Těšíme se na sdílení našich zkušeností se zákazníky, a že jim pomůžeme urychlit růst a naplnit jejich plný potenciál.“

Většina výrobců se snaží prostřednictvím automatizace a transformace továrny zvýšit flexibilitu výroby. Odborné zázemí předurčuje společnost Nokia jako lídra pro ostatní podniky na cestě do éry Průmyslu 4.0. Oceněná továrna budoucnosti ilustruje, jak mohou zákazníci využít výhody vyšší produktivity a kvality výrobků a nižší dodací doby, jak toho bylo dosaženo v Oulu.

Demonstrované případy použití v předprodukční továrně v Oulu zahrnují:

  • Virtualizace zavedení nového produktu (NPI).
  • Flexibilní robotiku pro zajištění vysoké produktivity a agility a minimalizaci prostojů.
  • Privátní mobilní síť 4.9G/LTE pro urychlení konfigurace výrobní linky při NPI.
  • Řízení digitálních dat založených na cloudu, umožňující řízení procesů v reálném čase.
  • Bezkontaktní automatizace interní logisticky prostřednictvím připojených mobilních robotů.

„Automatizace výrobních prostředí v Oulu zvyšuje také flexibilitu a adaptabilitu pracovníků v továrně,“ říká Heikki Romppainen, vedoucí továrny Nokia v Oulu. „Inteligentní továrna umožňuje vyvinutí pracovního ekosystému, který zvyšuje motivaci a blahobyt zaměstnanců, a to zejména díky automatizaci opakujících se úkonů, což umožňuje vyšší produktivitu a diverzifikovanější pracovní náplň.“