NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Švýcarsko uvolní od roku 2024 pásmo 3,4–3,5 GHz pro soukromé 5G

Švýcarsko telekomunikace

Švýcarský telekomunikační regulátor BAKOM oznámil, že od začátku příštího roku (1. ledna 2024) otevře podnikům pásmo 3400–3500 MHz (3,4–3,5 GHz) pro nasazení privátních sítí 5G. Frekvenční přidělení je nižší než pásmo 3,7–3,8 GHz, které bylo zpřístupněno podnikům v Německu, stejně jako pásmo 3,8–4,2 GHz, které bylo vyhrazeno ve Spojeném království.

Je také nižší než sdílené pásmo 3,55–3,7 GHz „CBRS“ v USA, které se používá pro podobné účely. Švýcarské podnikové licence budou udělovány na víceletém základě pro lokalizované 10 MHz části pásma, za 48 CHF za MHz (480 CHF na kanál) za rok – podle standardních švýcarských licenčních poplatků za „experimenty a ukázky“ pozemního mobilního rádia. Přesná doba trvání licencí a podmínky jejich poskytování se ještě musí dokončit. Toto ustanovení je jako vždy zaměřeno na podporu místního průmyslového sektoru ve jménu Průmyslu 4.0.

V prohlášení se uvádí: „Místní mobilní komunikační aplikace mohou být implementovány v jasně definované oblasti (v rámci společnosti nebo podniku / průmyslového areálu). Tyto kampusové sítě se používají výhradně pro interní komunikaci mezi stroji a/nebo lidmi a pracují s nízkými vysílacími výkony. Kampusové sítě nejsou dostupné pro rádiové aplikace s dlouhým dosahem, jako je ovládání samořídících vozidel nebo pro pokrytí v městských oblastech… Použití je vyhrazeno pro držitele licence [který] není oprávněn poskytovat služby třetím stranám.“

„Zejména v průmyslovém sektoru mohou kampusové sítě přispět k automatizaci a optimalizaci vnitropodnikových procesů, například při strojově podporované výrobě průmyslového zboží. Potřeba takovýchto privátních 5G sítí je však také v… logistice, maloobchodě, zdravotnictví, [a] letištích… Ve srovnání s WLAN sítěmi nabízejí kampusové sítě různé výhody: mezi ně patří mimo jiné vysoká spolehlivost, ale také možnost k dosažení velmi krátké doby odezvy v průmyslových procesech.”

BAKOM vysvětlil krok k volbě pásma 3,4–3,5 GHz: „Evropský regulační orgán CEPT provádí studie o tom, do jaké míry je v budoucnu technicky a regulačně možné provozovat [soukromé 5G] v pásmu 3,8–4,2 GHz. Vzhledem k tomu, že zde, stejně jako v sousedních frekvenčních pásmech, jsou již v provozu jiné rádiové aplikace, je třeba analyzovat možnou koexistenci mezi těmito a kampusovými sítěmi. Výsledek studií je nejistý a výsledky se neočekávají před koncem roku 2024.”

BAKOM zvolil pásmo 3,4–3,5 GHz, jak je obecně v celé Evropě požadováno pro 5G. Dále pokračoval: „Jednotlivé evropské regulační úřady pochybují, že harmonizace frekvenčních zdrojů pro [soukromé 5G] bude úspěšná. Předpokládají, že rozsah 3,8–4,2 GHz bude možné používat pouze uvnitř budov [a] proto se na národní úrovni rozhodli uvolnit frekvence, které již byly harmonizovány pro 5G a které lze používat i mimo budovy. Švýcarsko jde touto cestou.”

BAKOM je uprostřed migrace aplikací ve frekvenčním rozsahu 3,4-3,5 MHz, jako jsou bezdrátové přenosy video signálu, do jiných oblastí. Tento proces bude dokončen do konce roku 2023, kdy bude pásmo zpřístupněno podnikům k pronájmu spektra pro jejich vlastní projekty 5G.

Zdroj: rcrwireless.com

PROFiber Networking FO-01 Základy vláknové optiky
telekomunikace

Kurz: FO-01 Základy vláknové optiky

Cílem kurzu FO-01 Základy vláknové optiky je poskytnout základní znalosti včetně praktických zkušeností pro práci s optickými vlákny. Kurz je vhodný pro méně zkušené pracovníky

ČÍST DÁLE »