NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Siemens buduje privátní 5G síť na německém výstavišti Deutsche Messe

5G Deutsche Messe Hannover

Německé výstaviště Deutsche Messe v Hannoveru o rozloze 1,4 mil. m2 bude letos připraveno na připojení do 5G sítě. Společnost Deutsche Messe, která organizuje mezinárodní veletrhy, získala frekvenční pásmo v rozsahu 3,7 – 3,8 GHz od německé federální síťové agentury Bundesnetzagentur (BNetzA). Může tak zřídit jednu z největších 5G zón v Evropě pokrývající 30 výstavních hal a budov včetně celého venkovního prostranství výstaviště. Je to úspěch, ve kterém společnost Siemens hraje specifickou roli. Jako jeden z hlavních tradičních vystavovatelů na průmyslovém veletrhu HANNOVER MESSE, společnost Siemens buduje v jedné z výstavních hal v Hannoveru privátní areál s 5G sítí se zaměřením na průmyslové aplikace. Síť mohou využívat vystavovatelé během veletrhů a mimo jejich konání ji mohou využívat firmy pro průmyslové testování a pokusy.

„Ve výstavní hale ukážeme inovativní řešení pro průmyslové sítě s využitím této 5G síťové infrastruktury. Zajímavostí je, že tato Siemens infrastruktura trvale zůstane ve výstavní hale a bude předána společnosti Deutsche Messe pro komerční využití. To znamená, že ostatní zákazníci mohou také používat Siemens technologie jako testovací prostředí pro jejich produkty,“ vysvětlil Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva společnosti Deutsche Messe AG.

Hannoverské výstaviště se tak stane testovacím prostředním a hlavní ukázkou využití 5G sítě v průmyslu. Možnost provozovat tyto soukromé 5G sítě umožní firmám přizpůsobit sítě svým konkrétním požadavkům na výkon, spolehlivost a zabezpečení. Výhodou německých společností je možnost využívat privátní 5G sítě ve svých lokalitách.

Díky lokálně dostupným privátním frekvenčním pásmům si firmy mohou nastavit privátní 5G sítě pro připojení ve vymezených lokalitách, což může značně zvýšit flexibilitu výroby a logistiky – to zahrnuje například provoz automaticky řízených dopravních systémů tzv. AGV vozíků (z angl. Automated Guided Vehicles), které lze použít ve vysoce flexibilní výrobě automobilů nebo v intralogistice. Díky rychlému přenosu dat přes 5G síť mohou všechny součásti ve výrobě reagovat na změny téměř v reálném čase. Navíc v kombinaci s technologiemi budoucnosti, jako jsou Edge a Cloud Computing, sítě 5G usnadní flexibilní analýzu velkých objemů dat a významně posunou další vývoj digitální transformace v průmyslu.