NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Nokia oznamuje vstup do Software-as-a-Service pro poskytovatele internetových služeb s více službami

Nokia Software-as-a-Service for CSPs

Nokia oznámila, že zavádí několik služeb Software-as-a-Service (SaaS) pro poskytovatele komunikačních služeb (CSP), což je důležitý první krok k tomu, aby operátorům umožnila levnější, flexibilnější a na zákazníka více zaměřený způsob provozování jejich sítě a poskytování nových služeb.

Nabídka SaaS pro poskytovatele internetových služeb je přirozeným vývojem služby Everything-as-a-Service, klíčového prvku celkové strategie společnosti Nokia. Odráží vyvrcholení kroků, které Nokia v posledních letech podnikla ke zlepšení síťového provozu CSP, včetně přepracování svých softwarových aplikací tak, aby byly plně cloudové a použitelné v jakémkoli cloudovém prostředí, okrajovém, veřejném i soukromém.

Aby poskytovatelé CSP využili příležitosti 5G, musí se odklonit od staré praxe nasazování přizpůsobeného softwaru pro analýzu, zabezpečení, správu sítě a další funkce, který běží na nákladné, složité místní infrastruktuře.

K dosažení tohoto posunu je přístup společnosti Nokia k SaaS pro poskytovatele internetových služeb o zvýšení hodnoty a snížení složitosti poskytováním inovativního softwaru spotřebovaného čistě na vyžádání prostřednictvím předplatného, ​​což eliminuje velké počáteční kapitálové výdaje, tím, že se vyhnete nutnosti provádět údržbu a aktualizace softwaru na místě, a zrychlení schopnosti poskytovatelů internetových služeb spouštět nové služby rychleji a rychleji dosáhnout zhodnocení.

Nokia Data Marketplace (NDM), který poskytovatelům internetových služeb poskytuje snadný a bezpečný způsob sdílení a přístupu k datům, je nyní komerčně dostupný prostřednictvím rámce SaaS. NDM byl spuštěn „jako služba“ začátkem tohoto roku. Nová verze SaaS NDM nabízí vylepšenou automatizaci, efektivitu a škálovatelnost poskytovatelům internetových služeb a podnikům v různých průmyslových odvětvích, včetně energetiky, veřejného sektoru, dopravy a chytrých měst.

Pro období 2021–2025 se Nokia zaměřuje na SaaS trh složený z CSP a podniků s hodnotou 3,1 miliardy USD a roční mírou růstu přibližně 25–30 %. Nokia jedná s několika poskytovateli internetových služeb z celého světa o používání jejích služeb SaaS, včetně zabezpečení.

Vzhledem k tomu, že 5G otevírá mnoho nových rizik kybernetického zabezpečení díky většímu počtu přístupových bodů v sítích, poskytovatelé internetových služeb vyžadují automatické zabezpečení, které výrazně zkracuje dobu setrvání v hrozbě (dobu, kterou zabere odstranění kybernetického útočníka po odhalení), snižuje manuální úkoly a zkracuje dobu odezvy, aby byly spotřebitelské a podnikové služby 5G v bezpečí. Kromě poskytování těchto výhod umožňuje nový NetGuard Cybersecurity Dome společnosti Nokia založený na SaaS, který bude komerčně dostupný na začátku roku 2022, poskytovatelům internetových služeb zajistit sítě 5G a zpeněžit zabezpečení spojené se službami, jako je 5G slicing.

Nokia Anomaly Detection, služba strojového učení zaměřená na vyhledávání a nápravu síťových anomálií dříve, než ovlivní síťové zákazníky, je dalším produktem nabízeným prostřednictvím modelu SaaS. Detekce anomálií Nokia, založená na technologii Nokia Bell Labs, pomáhá poskytovatelům internetových služeb zlepšit provozní efektivitu a bude také komerčně dostupná na začátku roku 2022.

NokiaPři zavádění služeb SaaS ve zjednodušeném modelu poskytování služeb Nokia očekává, že tyto nezávislé služby zkombinuje do tří vysoce hodnotných „sad“ SaaS zaměřených na Digital Engagement, Marketplaces a Networking, z nichž každá se skládá z integrovaných služeb SaaS. Některé služby SaaS v rámci těchto sad, jako je zabezpečení, budou poskytovat hodnotu napříč doménami sady.

Nokia má další SaaS služby pro CSP, které budou oznámeny začátkem roku 2022.

Caroline Chappell, ředitelka výzkumu ve společnosti Analysys Mason, řekla: „SaaS je model spotřeby softwaru budoucnosti. Na dnešním telekomunikačním trhu se teprve rodí, ale náš průzkum ukazuje, že přední operátoři chápou jeho výhody a čekají na reakci prodejců. Je dobré vidět, že mainstreamový prodejce, jako je Nokia, brzy přechází na dodávky založené na SaaS. Díky tomu bude Nokia dobře sloužit operátorům, kteří potřebují urychlit zavádění nových cloudových technologií ve velkém, jako jsou 5G, IoT, edge computing a AI. CSP se musí transformovat, aby mohli tyto technologie využít, a přechod na modely poskytování SaaS je kritickou součástí jejich strategií digitální transformace.“

Raghav Sahgal, prezident cloudových a síťových služeb společnosti Nokia, řekl: „Konvergence 5G, cloudového nativního softwaru a SaaS vytváří pro společnost Nokia skvělou a rychle rostoucí příležitost. Díky základům, které jsme již položili, je náš rámec poskytování SaaS ve velmi silné konkurenční pozici. Umožňuje kombinaci rychlého zhodnocení s přístupem k aplikacím Nokia SaaS na vyžádání a nízkými náklady na vlastnictví na základě komerčního modelu pay-as-you-go / pay-as-you-grow. Je to mnohaletá cesta a my na ni jdeme agresivně.“