NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Mobilní operátoři využívají stále více mmWave

netguru 5g networks

Mobilní operátoři po celém světě začínají stále více využívat pásma milimetrových vln (mmWave), a to i přesto, že síťová i koncový zařízení jsou teprve v počáteční fázi vývoje. Podle nejnovější zprávy Global Mobile suppliers Association (GSA), která zjišťovala globální využívání kmitočtového spektra na 6 GHz, téměř 70 mobilních operátorů ve 13 zemích vlastní licence v pásmech milimetrových vln, které mohou využívat pro síťové služby 5G. Z nich 14 mobilních operátorů již poskytuje v pásmech mmWave komerční služby 5G.

Mimoto čtrnáct zemí také oznámilo konkrétní plány na přidělení kmitočtů mmWave do konce roku 2021. Sem patří USA, které chystají na příští týden zahájit třetí a největší aukci kmitočtového spektra mmWave. Mezi hlavní zjištění zprávy GSA patří:

– Podpora zařízení pro pásma nad 6 GHz je stále rané fázi. V současné době je k dispozici 11 komerčně dostupných zařízení 5G, které mají nejméně jedno pásmo nad 6 GHz. U dalších 59 zařízení je uváděna podpora pásem mmWave, ovšem podrobnosti této podpory se týkají předobchodních zařízení a jsou značně nejednotné.

– Osm mobilních operátorů v sedmi zemích provádí testy 5G v pásmu 15 GHz a 13 operátorů testuje možnosti využití kmitočtového spektra v pásmu 66–76 GHz.

– Na nedávné Světové radiokomunikační konferenci (WRC-19) bylo diskutováno mnoho kmitočtových pásem pro použití mobilních sítí 4G a 5G. Rovněž bylo odsouhlaseno několik nových pásem specifikovaných v rámci 3GPP. To zahrnuje následující kmitočtová pásma 24,25–27,5 GHz, 37–43,5 GHz, 45,5–47 GHz, 47,2–48,2 GHz a 66–71 GHz.

– Zpráva také uvádí, že národní i mezinárodní regulační orgány uvažují o využití pásma 71–86 GHz, které již bylo v některých zemích pokusně využíváno. GSA rovněž identifikovala čtyři operátory, kteří testovali kmitočtové pásmo 81–87 GHz.

„Během příštích několika let se očekává vydávání licencí pro pásma mmWave, včetně nových pásem schválených během WRC-19. Očekává se, že význam kmitočtových pásem nad 6GHz rychle poroste, tj. mobilní operátoři budou do těchto pásem stále více investovat a také poroste počet zařízení na trhu, které budou kompatibilní s těmito pásmy,“ uzavírá zpráva.

Zdroj: GSA