NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Francouzský regulátor přijímá 5G nabídky, ale oficiálně odkládá aukci spektra

Paříž Francie 5G

Francouzský telekomunikační regulátor Arcep potvrdil, že všichni čtyři mobilní operátoři v zemi jsou způsobilí účastnit se nadcházející aukce 5G spektra, uvedl regulátor. Současně regulátor oficiálně potvrdil, že proces odložil kvůli probíhající pandemii COVID-19.

Koncem roku 2019 byl zahájen postup udělování licencí k využívání kmitočtových pásem 3,4– 3,8 GHz v metropolitní Francii a všichni čtyři provozovatelé národních mobilních sítí kontinentální Francie předložili nabídku do termínu 25. února 2020.

V listopadu 2019 Arcep uvedl, že udělí kmitočty v pásmu 3,4–3,8 GHz a že celková alokace bude na 310 MHz spektra. Také uvedl, že bude zahrnovat čtyři bloky o 50 megahertzech a zbytek budou bloky o 10 megahertzech.

Francouzská vláda dříve uvedla, že si klade za cíl získat z prodeje spektra nejméně 2,17 miliardy EUR (2,38 miliardy USD).

Po prozkoumání nabídkových balíčků dospěl Arcep k závěru, že mobilní operátoři Orange, SFR, Iliad a Bouygues přijali závazky stanovené ve specifikacích a každý z nich bude moci získat blok 50 megahertzů.

Regulátor uvedl, že všichni čtyři kandidáti jsou nyní oprávněni účastnit se aukce, během níž bude uděleno 11 bloků 10 megahertzů, které zůstávají k dispozici v pásmu 3,4-3,8 GHz.

Regulátor se však rozhodl tento proces odložit kvůli rozšíření viru COVID-19, který také přinutil odložit aukce 5G spektra Španělsko, Rakousko a Portugalsko.

„Současná krize Covid-19 znemožnila provedení fyzických příprav nezbytných pro uskutečnění této aukce, která byla původně naplánována na měsíc duben. Aukce proto musí být odložena a současná krize bude diktovat dobu odkladu. Arcep stanoví nové aukční datum podle toho, jak se současná krize vyvine,“ uvedl regulátor.

Specifikace Arcep pro aukci 5G stanovuje, že každý provozovatel musí do konce roku 2020 zavést 5G služby nejméně ve dvou městech.

Arcep rovněž zdůraznil, že navrhuje, aby 25% pásem 3,4-3,8 GHz v posledních dvou etapách bylo umístěno v řídce osídlených oblastech a zaměřilo se na hospodářskou činnost, zejména na výrobu, s výjimkou velkých metropolitních oblastí.

Do roku 2022 musí být alespoň 75% základen schopno zajistit rychlost nejméně 240 Mbps v souladu s původními specifikacemi Arcep.

Podmínky regulátora Arcep rovněž stanovují povinnost nasadit 5G k pokrytí silnic po Francii.

Zdroj: rcrwireless.com

PROFiber Networking FO-01 Základy vláknové optiky
telekomunikace

Kurz: FO-01 Základy vláknové optiky

Cílem kurzu FO-01 Základy vláknové optiky je poskytnout základní znalosti včetně praktických zkušeností pro práci s optickými vlákny. Kurz je vhodný pro méně zkušené pracovníky

ČÍST DÁLE »