NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

5G přináší poskytovatelům síťových služeb nové možnosti

5g new netguru networks

Inovace v oblasti mobilních komunikací mění způsoby jakým lidé i podniky nakupují, prodávají a dodávají zboží, i jak vzájemně komunikují. Výsledkem je, že v roce 2018 přispěl mobilní průmysl do globálního hrubého domácího produktu více než 3,9 biliony dolarů.

Navzdory prosperitě v dalších odvětvích růst příjmů poskytovatelů síťových služeb byl velmi nízký a v některých případech byl dokonce zaznamenán klesající trend. To se však může rychle změnit, protože kombinace možností mobilních sítí 5G a inovací v oblasti videa s vysokým rozlišením, rozšířené a virtuální reality (AR/VR), řízení v reálném čase, automatizaci a senzorových technologiích povede ke vzniku nových výkonných podnikových řešení. Progresivní poskytovatelé síťových služeb zřizují 5G laboratoře s ekosystémy partnerů, aby společně vyvíjela taková řešení. Tato řešení by pak poskytovatelům síťových služeb mohlo do roku 2030 přinést příjmy ve výši až 700 miliard dolarů.

V rámci zprávy analytické společnosti Compass je analyzováno deset průmyslových odvětví, což zahrnuje výrobu, energetiku a veřejné služby, veřejná bezpečnost, zdravotnictví, veřejnou dopravu, média a zábavu, automobilový průmysl, finanční služby, maloobchod a zemědělství. Celkové investice do 5G dosáhnou v roce 2030 zhruba 1,5 bilionu dolarů, přičemž téměř polovina této částky bude připadat síťovým poskytovatelům. Vyšší přenosové rychlosti a nižší a latence, které mobilní sítě 5G umožňují, povedou k řešením, jenž nebyla dříve možná.

Tyto investice do klíčových odvětví se budou zahrnovat celý hodnotový řetězec, protože budou využívat řešení, která povedou k novým obchodním výsledkům. Poskytovatelé služeb budou muset vyhodnotit možnosti v rámci každého odvětví zvlášť, aby byly schopni zvládnout rizika a bariéry vstupu na trh a zajistili si potenciální růst příjmů. Zde je několik příkladů:

– Automobilový průmysl: Investice do automobilového průmyslu budou významné, protože konektivita 5G přináší celou řadu nových řešení a inovací od vozidel s autonomním řízením až po široké možností zábavy ve vozidlech. Síťový operátoři spolupracují na vývoji takových řešení s výrobci automobilů. Jelikož je stále více vozidel vybaveno připojením k internetu, nabízí se poskytovatelům služeb potenciální trh ve výši až 81 miliard dolarů.

– Zpracovatelský průmysl: Zpracovatelský průmysl představuje potenciální trh ve výši 132 miliard dolarů, zejména díky možnostem flexibilní výroby, aby bylo možné provádět rychlé změny výrobního prostředí. Mobilní sítě 5G mohou nabídnout vysoce spolehlivé připojení bez těžkopádné a nákladné kabeláže, což bude dovolovat modulární a flexibilní nastavení. Náročné případy použití vyžadující extrémně nízkou latenci jako kolaborativní roboty, AR/VR či vzdálené operace prostřednictvím digitálních dvojčat, budou stimulovat investice do 5G. Na druhé straně kabelové a WiFi připojení budou současně existovat pro starší a IT operace.

– Média a zábava: Tento sektor vyžaduje, aby poskytovatelé služeb nabízeli videa s vysokým rozlišením, aby efektivněji využili aplikace VR a AR pro vývoj technologií pro elektronické sporty a média. Lídrem v této oblasti je Jižní Korea, kde nové příjmy přináší velký zájem o AR, VR a smíšenou realitu a poskytovatelé služeb nabízejí balíčky služeb společně s výrobci obsahu a zařízení. Potenciální trh v oblasti médií a zábavy se očekává ve výši 73 miliard dolarů.

Aby bylo možné identifikovat nové možnosti v rámci různých průmyslových odvětví, provedla společnost Ericsson klasifikaci případů použití s podobným vlastnostmi do podskupin případů použití. Řešení těchto podskupin případů použití umožňuje poskytovatelů služeb, aby se zaměřili na společné vlastnosti v rámci různých odvětví a případy vícenásobného použití. Největší potenciál nabízí podskupina případů použití zdokonalených video služeb, kde se do roku 2030 očekávají příjmy ve výši 118 miliard dolarů. Významnou podskupinou je rovněž automatizace v reálném čase s příjmy ve výši 107 miliard dolarů a podskupina připojených vozidel s příjmy 89 miliard dolarů.

Nové možnosti připojení nabízí poskytovatelům služeb velké příležitosti v rámci digitální transformaci v celé řadě průmyslových odvětví. Vzhledem ke složitosti a rychlému rozvoji světa 5G však bude úspěšné zavádění řešení vyžadovat od poskytovatelů síťových služeb pečlivou analýzu a promyšlenou strategii.

Hari Kannan, Ericsson North America

Zdroj: RCRWireless