NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Zařízení CzechLight byla nasazena ve švýcarské výzkumné síti

SI-traceable frequency dissemination at 1572.06 nm in a stabilized fiber network

Optická zařízení CzechLight, která jsou vyvíjena v rámci výzkumné a vývojové činnosti sdružení CESNET, byla nasazena v síti SWITCH, poskytující internetovou infrastrukturu vědecké komunitě ve Švýcarsku. Zařízení pomohla realizovat obousměrný přenos ultrastabilní optické frekvence na 456 kilometrech vláknových tras mezi Bernem, Basilejí a Curychem. Švýcarsko se tak stalo už osmou zemí, v níž jsou zařízení CzechLight nasazena.

Kompletní rodina zařízení CzechLight pro nasvícení nejrůznějších druhů optických sítí je vyvíjena za účelem naplnit potřeby provozování sítě národního výzkumu a vzdělávání spojené s aplikací výsledků vlastního výzkumu a inovativních metod. Tato zařízení jsou nasazena v síti CESNET2 na více než 3700 km tras. Výhodou je technologická nezávislost na vývojových cyklech komerčních dodavatelů systémů (tedy odstranění vendor lock-in) včetně specifických přenosů v rámci sdíleného spektra vláken bez dalších vícenákladů za další dedikovaná vlákna. Týká se to také přenosu přesného času a ultrastabilní optické frekvence, které budou stále více využívány jak ve výzkumu, tak v průmyslu. V síti CESNET2 jsou realizovány už více než jedenáct let a v současné době probíhají i mezistátně na linkách do sítí národního výzkumu v Rakousku a Polsku. Přenos se uskutečňuje ve vyhrazené části optického spektra sdíleného vlákna.

Sdílené spektrum lze kromě datového provozu využít i pro další alternativní aplikace, například pro „včasné varování“, kdy je možné přesně vystopovat vibrace v okolí vláknové trasy. Vibrace v blízkosti trasy mohou být zjevným signálem o blížícím se přerušení trasy například vinou stavebních prací. Včasná lokalizace vibrací umožňuje s předstihem zabránit přerušení trasy. Zařízení CzechLight získala ochranu jak národními, tak mezinárodními patenty. Sdružení CESNET těmito zařízeními provozuje také další nadstavbovou službu propojení kvantových zdrojů ultrastabilní optické frekvence, kvantových optických hodin.

Tato zařízení jsou také využita pro testování přenosů ultrapřesných veličin v rámci panevropské sítě GÉANT. Přenos obousměrnou optickou cestou, pro kterou jsou zařízení vyvíjena, převyšuje na evropské vzdálenosti současné metody realizované pomocí Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Budoucnost přenosu ultrapřesných veličin bude s největší pravděpodobností v optických vláknech.

TZ

Obrázek: https://arxiv.org/pdf/2104.09966v1.pdf

@RadekVyskovsky

Vodafone testuje 5G na Ukrajině
telekomunikace

Vodafone testuje 5G na Ukrajině

Vodafone Ukrajina tento měsíc uskutečnil své první 5G zkoušky. Telekomunikační společnost se spojila s finským dodavatelem Nokia, aby provedla zkoušky během Action Forum 2024. Test

ČÍST DÁLE »