NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

VMware a Intel posilují spolupráci v oblasti 5G

5G Intel VMware

Společnosti VMware a Intel oznámily spolupráci na vývoji integrované softwarové platformy pro virtualizované rádiové přístupové sítě (RAN). Cílem projektu je urychlit budování jak stávajících sítí LTE, tak budoucích sítí 5G. Poskytovatelé komunikačních služeb v rámci přípravy svých sítí na zavedení 5G stále častěji volí softwarově definovanou, virtualizovanou infrastrukturu. Virtualizace páteřní sítě jim již umožnila snížit provozní náklady a zrychlit uvádění služeb na trh. Smyslem rozšíření spolupráce mezi společnostmi Intel a VMware je umožnit poskytovatelům komunikačních služeb zkrátit cyklus vývoje a snáze zavádět různé typy služeb.

Mnoho poskytovatelů komunikačních služeb přijímá myšlenku otevřených, desagregovaných architektur RAN, které jim poskytnou vyšší flexibilitu a širší možnosti volby, ale také programovatelnost umožňující tvorbu a zavádění nových služeb, které vyžadují detailní řízení rádiových prostředků a dynamickou tvorbu podsítí s různými parametry, optimalizovanými například pro cloudové hraní nebo cloudové řízení robotických technologií. Tato spolupráce usiluje o zjednodušení postupu a snížení náročnosti integrace při tvorbě virtualizovaných řešení RAN.

Intel a VMware budou spolupracovat se širokým okruhem dalších firem, včetně výrobců telekomunikačních zařízení, výrobců OEM a dodavateli softwaru RAN, s cílem umožnit poskytovatelům komunikačních služeb snadněji stavět na platformě vRAN služby pro specifické účely. V rámci této iniciativy budou Intel a VMware spolupracovat na budování programovatelných otevřených rozhraní využívajících referenční softwarovou architekturu Intel FlexRAN a inteligentní kontrolér RAN společnosti VMware (Ran Intelligent Controller, RIC). To umožní vývoj inovativních funkcí rádiové sítě s využitím umělé inteligence a strojového učení pro řízení prostředků, směrování provozu a dynamické přidělování kapacity v reálném čase. Dále to pomůže i optimalizovat uživatelskou zkušenost u nových služeb 5G pro specifické účely.

„Mnoho poskytovatelů se kvůli vyšší agilitě při zavádění nových 5G služeb rozhoduje rozšířit výhody síťové virtualizace i na RAN, ale softwarová integrace může být poněkud komplikovaná. Integrovaná platforma vRAN využívající špičkové technologie společností Intel a VMware jim umožní zkrátit dobu nutnou k zavádění inovativních služeb na okraji sítě,“ vysvětluje Dan Rodriguez, viceprezident a generální ředitel divize síťových platforem společnosti Intel.

„Poskytovatelé komunikačních služeb na celém světě využívají platformu Telco Cloud společnosti VMware k zavádění a správě bezpočtu funkcí páteřní sítě. Při rozšiřování softwarově definovaných infrastruktur na RAN pro ně bude provoz veškerých síťových funkcí na jedné platformě výrazným přínosem,“ říká Shekar Ayyar, výkonný viceprezident a generální ředitel pro telekomunikační a edge cloud společnosti VMware. „Díky integrované platformě budou moci zavádět nové síťové funkce v téže architektuře Telco Cloud, od páteře po RAN, a to v rozsahu a s pružností, jaké jsou potřebné k efektivnějšímu poskytování služeb v síti 5G.“

Podpora zákazníků a partnerů

Intel a VMware úzce spolupracují s poskytovateli komunikačních služeb i s výrobci telekomunikačních zařízení, výrobci OEM a dodavateli softwaru RAN s cílem urychlit uvádění jejich virtualizovaných řešení na trh.

Deutsche Telekom, jeden z největších světových poskytovatelů telekomunikačních služeb se sídlem v německém Bonnu, již testuje řešení vRAN navržené společnostmi VMware a Intel, které je optimalizované pro realtimové zátěže s nízkou latencí. Alex Jinsung Choi, SVP Strategy & Technology Innovation (STI), Deutsche Telekom, řekl: „Ve spolupráci s VMware a Intel právě probíhá ověřovací fáze naší platformy vRAN. Věříme, že zvýší flexibilitu radiových přístupových sítí (RAN) jak u stávajících sítí LTE, tak u budoucích sítí 5G. Je povzbuzující vidět, že Intel a VMware prohlubují vzájemnou spolupráci s cílem nabídnout poskytovatelům komunikačních služeb na celém světě otevřená a virtualizovaná řešení RAN.“

Vodafone Group, globální telekomunikační společnost provozující mobilní sítě v 25 zemích a pevné sítě v 19 zemích, pracuje se společností VMware na globální implementaci virtuálních síťových funkcí. Yago Tenorio, ředitel pro síťovou architekturu společnosti Vodafone Group, řekl: „Spolupráce mezi společnostmi VMware a Intel na zvyšování výkonu univerzálních výpočetních platforem pro provoz náročných pracovních zátěží RAN a na zjednodušování integrace produktů může přispět k urychlení vývoje OPEN RAN do vyspělé podoby. Podporují tím také rychlejší vývoj v oblasti inteligentních kontrolérů RAN (RIC). Tato snaha je klíčovou součástí původní vize společnosti Vodafone, kdy na OPEN RAN spolupracují partneři, kteří excelují v naší oblasti a zároveň má z jejich práce užitek širší komunita.“

Jako globální lídr v oblasti technických inovací a obchodní transformace má společnost Dell Technologies rozsáhlé zkušenosti s dodáváním komplexních, na míru uzpůsobených IT řešení pro telekomunikační sektor a pomáhá operátorům poskytovat nové produkty a služby rychleji a efektivněji. „Poskytovatelé komunikačních služeb chtějí zavádět cloudové provozní modely a desagregovat své sítě s využitím softwarově definované infrastruktury na standardním hardwaru,“ říká Dennis Hoffman, generální ředitel divize telekomunikací společnosti Dell Technologies. „Využití portfolia výpočetních zařízení Dell spolu s touto integrovanou platformou od společností VMware a Intel nám umožňuje rychleji a efektivněji řešit jejich potřeby.“

Obrázek: Freepik

Cellular 5G Wireless
telekomunikace

Magyar Telekom vybral jádro Mavenir

Maďarský telekomunikační operátor Magyar Telekom si vybral Mavenir jako svého poskytovatele konvergovaného jádra paketů pro svou síť 5G. Podle společností cloudové, kontejnerové řešení zjednoduší a

ČÍST DÁLE »