NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Vědci ukazují teleportační “opakovač” potřebný pro kvantový internet

Ronald Hanson - Nature

Vědci „teleportovali“ kvantové informace mezi dvěma síťovými uzly, které nejsou přímo propojeny, což je důležitý krok směrem ke kvantovému internetu.

Tým vedený Ronaldem Hansonem z Delft University propojil qubity založené na diamantech do sítě a poté sdílel kvantový stav jednoho qubitu s dalším uzlem, který byl připojen pouze přes mezilehlý uzel. Toto je klíčový krok k vytvoření „kvantového internetu“, kde lze sdílet kvantové stavy bez ztráty dat mezi vzdálenými systémy.

Kvantová síť měla tři uzly v řadě, nazývané Alice, Bob a Charlie, neboli A, B a C (jak je tradiční v demonstracích sítí a zabezpečení). Každý z nich používal rotaci uhlíkového jádra jako „paměťový qubit“ a rotaci elektronu jako „komunikační qubit“. Sousední uzly měly kvantové stavy svých komunikačních qubitů propletené tak, že jeden závisel přímo na druhém.

“K přípravě teleportu používáme protokol pro výměnu zapletení zprostředkovaný Bobem, podobný protokolu kvantového opakovače, abychom vytvořili zapletení mezi Alicí a Charliem,” uvádí list. “Jakmile je oznámena úspěšná příprava teleportu, je na Charliem připraven vstupní qubitový stav a nakonec teleportován k Alici.”

Když se zapletou dvě částice, stav jedné závisí na druhé, i když jsou odděleny (což Einstein označil jako „strašidelné působení na dálku“). To bylo navrženo jako způsob komunikace mezi qubity. Kvantový opakovač musí pracovat opatrně, takže informace jsou sdíleny prostřednictvím zapletení, ale nejsou odhaleny měřením, což by zničilo „koherenci“, která umožňuje qubitu pracovat s více hodnotami současně, což dává kvantovým systémům jejich obrovskou potenciální sílu.

“Je to skutečně teleportace jako ve sci-fi filmech,” řekl Hanson New Scientist. “Stav nebo informace skutečně zmizí na jedné straně a objeví se na druhé straně, a protože necestuje prostorem mezi tím, [data] se také nemohou ztratit.”

Zdroj: datacenterdynamics.com

@RadekVyskovsky