NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

V podzemní laboratoři mají vědci a studenti k dispozici optický internet 130 metrů pod zemí

Podzemní laboratoř Josef

Široká škála služeb národní e-infrastruktury CESNET pokrývá potřeby vysokoškolských, vědeckých či výzkumných pracovišť z mnoha různých oborů. Některá z nich vyžadují špičkové připojení k internetu a související služby i na velice nezvyklých místech. Jedním z takových pracovišť je Podzemní laboratoř Josef umístěná ve stejnojmenné štole, která se nachází nedaleko obce Chotilsko na Příbramsku. Připojení pomocí optického kabelu a navazující služby jsou tady k dispozici až 130 metrů pod zemí.

Laboratoř zřídilo Centrum experimentální geotechniky Fakulty stavební ČVUT se souhlasem Ministerstva pro životní prostředí. ČVUT je členem sdružení CESNET stejně jako ostatní tuzemské veřejné vysoké školy a pracoviště Akademie věd ČR.

Štola byla vyražena v 80. letech minulého století v místě opuštěného důlního díla a jejím hlavním smyslem bylo umožnit zde průzkum ložisek zlata. Hlavním autorem myšlenky byl prof. Jaroslav Pacovský, který byl také iniciátorem vzniku unikátního podzemního pracoviště. Průzkum byl ukončen na počátku 90. let s ohledem na ochranu životního prostředí. V současné době zde probíhá praktická výuka studentů z oborů zaměřených převážně na podzemní stavitelství a realizují se tu výzkumné úkoly z mnoha oblastí, zejména projekty související s výzkumem materiálů určených pro ukládání radioaktivních odpadů do hlubinného úložiště.

Optický kabel zajišťující vysokorychlostní připojení sem byl spolu s elektřinou zaveden 136 metrů vysokým větracím komínem. Vědci a studenti v rámci realizovaných experimentů ve štole instalují speciální čidla a sondy, které sbírají velké množství dat. Ta pak přes optický kabel odesílají do svých domovských laboratoří, kde je zpracovávají. Připojení k internetu, ale také pokrytí akademickou wifi sítí známou pod názvem eduroam, zajišťuje CESNET. Lidé ve štole Josef tak mají zajištěny potřebné technické podmínky pro svou práci a jsou stále ve spojení s kolegy a spolupracujícími institucemi.

S nárůstem aktivit v podzemí doznalo zásadních změn také povrchové zázemí. Z dotace programu Prosperita a z finančních prostředků Fakulty stavební ČVUT vznikl vědeckotechnický park Regionální podzemní výzkumné centrum URC Josef. Rekonstruovaná bývalá šachetní budova poskytuje ve třech podlažích využitelné prostory o ploše 914 m2, zahrnující experimentální halu, akreditované laboratoře, technické zázemí, kancelářské prostory i multifunkční konferenční místnost.

V současnosti se tady realizují tři projekty: Mock-Up Josef, DOPAS a Inženýrská bariéra 200C. Všechny projekty souvisejí s výstavbou hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Získané výsledky umožňují lépe pochopit procesy probíhající v hlubinném úložišti radioaktivních odpadů, například v těsnicích a tlakových zátkách nebo uvnitř bentonitové bariéry, která je zatěžována různou teplotou a saturována vodou. Všechny experimenty jsou napojeny na měřicí ústředny, které z instalovaných čidel sbírají data a posílají je vědcům a studentům do domovských laboratoří.

V areálu probíhají i další zajímavé pokusy. Zdejší 40metrový komín například slouží k pádovým zkouškám dronů či k průrazovým zkouškám betonových bloků. Při pádové zkoušce se dosáhne rychlosti při dopadu okolo 100 km/hod. Areál má i svou „katedrálu“, jak zde nazývají unikátní 40 metrů vysoký uzavřený prostor, který má své jeviště, hlediště pro dvacet osob a postranní balkóny. Pracovníci štoly jej umí působivě nasvítit a ozvučit pomocí tabletu připojeného přes síť eduroam. V budoucnu by se tu měly obnovit prohlídky pro veřejnost, teď v „katedrále“ na svých výzkumných projektech pracují studenti architektury i dalších oborů.

Díky infrastruktuře a technologiím CESNETu je využití štoly a přilehlého areálu skutečně multioborové. Studentům a výzkumníkům je k dispozici připojení k internetu včetně vyspělých služeb, eduroam, počítání i ukládání dat. Mají tedy standardní podmínky pro svou práci, byť v nestandardním prostředí. Podzemní laboratoř Josef je přitom otevřena všem zájemcům z řad vědeckých a univerzitních týmů.

TZ

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz
telekomunikace

Rakuten zavádí mobilní služby v pásmu 700 MHz

Společnost Rakuten Mobile potvrdila spuštění komerčních služeb prostřednictvím spektra 700 MHz. Spektrum, přezdívané „platinové pásmo“, bylo přiděleno ministerstvem vnitra a komunikací země. Ve svém oznámení

ČÍST DÁLE »
Rozhovor Monitoring sítí pro ISP
telekomunikace

Rozhovor: Monitoring sítí pro ISP

Na detaily monitoringu sítí pro ISP jsme se zeptali specialisty na síťový monitoring Matěje Pavelky, zakladatele společnosti FLOWCUTTER. V čem je síla monitoringu sítě pro

ČÍST DÁLE »