Úspěšný test připojení vozidel 4G LTE v Japonsku

Nokia V2X

Společnosti Nokia a KDDI úspěšně vyzkoušely využití LTE konektivity vozidel s omezenou latencí v Japonsku. Studie jsou prvními na světě, používající LTE, implementují standardy Multimedia Broadcast Service ve dvou aplikacích a demonstrují potenciál buňkové technologie umožňující plně automatizovanou jízdu vozidel v budoucnu.

Technologie Vehicle to Everything (V2X) je navržena pro vzájemné propojení vozidel, infrastruktury komunikačních sítí a silničních senzorů včetně připojení k semaforu, radaru a dalších funkcí. Pro zkoušky konceptu v Japonsku se Nokia a KDDI zaměřily na připojení vozidel na datovou síť a používají neintegrované systémy v automobilech, které spolupracují se senzory prostřednictvím platformy Nokia Multi-access NokiaEdge Computing (MEC), což umožňuje výrazně snížit latenci sítě.

Společnost Nokia vyvinula řešení Multimedia Broadcast Multicast service (eMBMS) pomocí hotspotů, které umožňuje současné odesílání dat mnoha uživatelům. Používá se ve zkušebním provozu a umožnilo sdílení informací v reálném čase s více vozidly tak, aby nákladově efektivně umožnilo bezpečný silniční provoz. Společnosti porovnaly efektivitu využití LTE vysílání s individuální komunikací umožňující LTE unicast ve dvou souvisejících aplikacích:

  • Vozidlo mezi vozidly (V2N2V) – kdy vozy udržovaly kontakt se systémem MEC a odesílaly data na o trase, polohu, směr a rychlost v reálném čase k senzorům na silnici. V nouzové situaci může řidič upozornit ostatní vozidla využívající systém eMBMS.
  • Síťová technologie Real-Time Kinematic (síťové RTK) řešení LTE pro vylepšení plně automatizované navigace vozidel. Ukázalo se, jak mohou eMBMS efektivněji využívat stávající geografické systémy pro komunikaci s mnoha vozidly v reálném čase a zajištění přesné navigace.

Pokusy byly prováděny společností Nokia a KDDI na japonském ostrově Hokkaido.

Související příspěvky

Leave a Comment