Přehled architektur FTTH

Vláknový distribuční rozváděč

Sítě FTTH využívají různé typy architektur, které se vzájemně liší způsobem rozbočení. Vzhledem k tomu, že většinu celkových nákladů tvoří výstavba a venkovní infrastruktura sítě, má výběr vhodné architektury sítě zásadní vliv na cenu poskytovaných služeb. Mimoto má výběr vhodné architektury vliv také na dobu zprovoznění sítě, požadavky na pracovníky a jejich vyškolení, budoucí modernizaci, celkovou výkonnost sítě a v konečné důsledku spokojenost zákazníků. Článek popisuje dva základní typy architektury FTTH, a to centralizovanou a kaskádovou, které se liší způsobem rozbočování optického vlákna. Umístění rozbočovače a poměr rozbočení značně ovlivňují…

Číst dále...