NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Sigfox má 96 % pokrytí

Sigfox Czech republic NETGURU

Síť pro Internet věcí (IoT), která umožňuje bezpečný přenos dat mezi velkým množstvím navzájem komunikujících zařízení, je dokončena. Síť momentálně pokrývá 96 % české populace a zasahuje tak i do míst bez dosahu GSM signálu mobilních operátorů. Své služby na ní již provozují například pojišťovna Direct, distributor energií Innogy nebo Plzeňský kraj.

Technologickým partnerem Sigfoxu na budování a správě IoT sítě je společnost T-Mobile, která poskytuje svoji infrastrukturu pro umístění základnových stanic BTS (Base Transceiver Station – základnová převodní stanice). Tato zařízení zajišťují datový přenos mezi koncovým uživatelem a centrálním spojovacím systémem. Sigfox má momentálně v Česku 320 aktivních BTS. Jen v červenci 2019 touto sítí proteklo 25 806 482 zpráv. Díky vysoké hustotě aktivních základnových stanic se dosah jejich signálu překrývá a síť je tak imunní proti výpadkům či rušení. Při výpadku jedné BTS se zpráva automaticky doručí přes jinou. Úspěšnost jejich doručení je tak téměř 100%.

Francouzská technologická firma Sigfox působí v 60 zemích světa. Její IoT síť momentálně pokrývá větší polovinu Evropy, části USA a Latinské Ameriky. Je schopna provádět přenosy dat v nízké šířce pásma (868MHz) s cílem optimalizovat spotřebu energie. Jednoduché programátorské rozhraní umožňuje nad daty postavit aplikace, či je integrovat do podnikových systémů v řádu hodin či dnů. Vytváří tak platformu pro vzájemné propojení tisíců chytrých zařízení, které pak mezi sebou komunikují levně, bezpečně a na velké vzdálenosti.

Chytrá zařízení, věci a senzory napojené na Sigfox nepotřebují ke svému provozu elektřinu, ale vystačí si s malou baterií. Její životnost je 5 – 15 let. Díky vysoké životnosti baterie odpadá nutnost četných servisních zásahů, které obzvláště v případě instalací o tisícovkách zařízení znamenají výraznou úsporu provozních nákladů. Navíc pořizovací cena různých senzorů a čidel se pohybuje ve stokorunách.

Síť v Evropě běžně využívají soukromé firmy, ale i města a další orgány státní správy. Běží na ni stovky aplikací jako jsou „chytré“ odečty vody, elektřiny, plynu, parkovací senzory, Industry 4.0, SmartCity, zabezpečovací zařízení, logistika, sledování teplot při transportu a uskladnění, péče o seniory nebo měření srážek a průtoků na záplavových potocích.