NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Rakuten Mobile spouští mobilní služby využívající spektrum 700 MHz

Rakuten Mobile spouští mobilní služby využívající spektrum 700 MHz

Japonský operátor Rakuten Mobile oznámil spuštění komerčních služeb využívajících tzv. „platinové pásmo“, které bylo dříve přiděleno japonským Ministerstvem vnitřních věcí a komunikací v roce 2023. V tiskové zprávě Rakuten Mobile uvedl, že spustil komerční služby využívající toto nové spektrum v pásmu 700 MHz, přičemž využil odborné znalosti získané při budování své celostátní plně virtualizované mobilní sítě založené na standardech Open RAN v pásmu 1,7 GHz. Do budoucna Rakuten Mobile uvedl, že bude pokračovat v rozšiřování služeb prostřednictvím pásma 700 MHz pomocí své sítě základnových stanic. Telekomunikační společnost poznamenala, že spektrum v platinovém pásmu 700 MHz nabízí lepší průnik do budov a podzemní konektivitu.

Kromě nasazení základnových stanic 700 MHz Rakuten Mobile také zdůraznil, že do konce roku rozšíří pokrytí své 5G sítě v regionu Kanto až o 60 % ve srovnání s lednem 2024, protože opatření zabraňující interferencím mezi mobilními a satelitními komunikacemi ve sdíleném pásmu byla uvolněna. Dále společnost uvedla, že výrazně zlepšuje rychlost a stabilitu své 5G sítě prostřednictvím softwarových aktualizací pro svou celostátní síť 5G základnových stanic a dodala, že očekává plynulejší přechod mezi 4G a 5G díky optimalizaci parametrů základnových stanic.

„Rakuten Mobile nadále zvyšuje kvalitu své sítě prostřednictvím řady iniciativ. Ty zahrnují rozšiřování a optimalizaci roamingových oblastí ve spolupráci s domácím roamingovým partnerem, vývoj sdílených základnových stanic pro metro, železniční tratě, železniční tunely a podzemní nákupní centra a pokračování v rozšiřování vlastní sítě základnových stanic 4G a 5G,“ uvedla telekomunikační společnost.

Japonský operátor nedávno oznámil, že počet předplatitelů jeho mobilní služby překročil 7 milionů k 16. červnu 2024. Rakuten Mobile také nedávno přijal řešení pro sdílení vnitřní infrastruktury od japonské telekomunikační infrastruktury JTower pro svou síť ve více než 100 zařízeních a budovách po celém Japonsku. Rakuten Mobile uvedl, že řešení pro sdílení infrastruktury od JTower umožňují mobilním operátorům budovat své sítě v kratším čase a s nižšími náklady, než kdyby si zřizovali vlastní zařízení. Rakuten Mobile uvedl, že tato řešení využívá v nákupních zařízeních, kancelářských budovách a dalších vnitřních lokalitách po celém Japonsku.

Zdroj: rcrwireless.com