NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Provoz zesilovačů signálu mobilních sítí podléhá jasným pravidlům

Zesilovač - opakovač signálu mobilní sítě

V poslední době ČTÚ eviduje vzrůstající počet případů rušení mobilních sítí, způsobovaných provozem zařízení obchodně nazývaných a zákazníkům nabízených jako zesilovače LTE mobilního signálu nebo GSM opakovače. Jsou to elektronická zařízení, určená k posílení signálu
mobilních sítí v místech, kde je signál nedostatečný. Jedná se zejména o prostory uvnitř budov, podzemní objekty apod. Zařízení (opakovač či zesilovač) přijímá a zesiluje signál základnové stanice mobilní sítě a zesílený signál vysílá k mobilním telefonům.

Instalace a provoz takového zařízení pro běžného uživatele má však svá úskalí. Jak jsme již upozornili v minulé monitorovací zprávě, zařízení využívá rádiové kmitočty mobilní sítě a lze ho provozovat pouze za dodržení podmínek, které jsou uvedeny ve všeobecném oprávnění VO- R/24/05.2019-4 k provozování zařízení infrastruktury pro šíření rádiových signálů uvnitř tunelů, budov a vlaků, a to zejména podmínek uvedených v článcích 2 a 4.

Jednou z podmínek pro provoz zmíněných zařízení je existence písemného souhlasu všech tří operátorů mobilních sítí s použitím opakovače/zesilovače v jejich síti, protože se jedná o širokopásmové zařízení, které pracuje v pásmech kmitočtového přídělu všech tří operátorů, a může tedy rušit signál základnové stanice jakéhokoliv operátora.

Další důležitou podmínkou je, že zařízení nesmí způsobovat rušení. K rušení provozem zařízení dochází zejména z důvodu vazby vysílací antény na přijímací anténu (opakovače/zesilovače při nevhodně umístěných anténách vyzařují rušící signály), při poruše zařízení nebo při použití nekvalitního zařízení. Opakovač/ zesilovač vyzařující rušící signál dokáže způsobit rušení až do vzdálenosti několika kilometrů
a tím i zapříčinit nedostupnost služby pro ostatní uživatele mobilních sítí v okolí. Výjimkou není ani situace, kdy jedno zařízení způsobí rušení více základnových stanic mobilních sítí. Taková situace může v konečném důsledku vyústit např. v nedostupnost tísňového volání
v poměrně rozsáhlé oblasti.

Problémy s rušením způsobeným opakovači/zesilovači zaznamenává ČTÚ především u instalací provedených svépomocí. Pro správnou funkci zařízení je nutné svěřit instalaci odborné firmě. Na nutnost dodržování podmínek provozování zařízení stanovených ve všeobecném oprávnění by měl být kupující upozorněn před koupí zařízení – např. prodejce Omko postupuje vzorově: na stránkách e-shopu má u zboží uvedeno upozornění, které si může zákazník přečíst ještě před nákupem zboží.

E-shopy však na povinnost dodržování všeobecného oprávnění často vůbec neupozorňují a zákazník si tak upozornění o podmínkách provozování zařízení přečte až po převzetí zboží z obalu nebo návodu k použití.

Přestože se zakoupení a instalace zařízení může zdát snadnou záležitostí, ČTÚ doporučuje při řešení problémů s pokrytím signálem mobilních sítí uvnitř budov a objektů obrátit se především na svého poskytovatele služeb (mobilního operátora) a tuto situaci řešit v součinnosti s ním.

V případě, že Úřad kontrolou zjistí rušení opakovačem/zesilovačem a jeho provozovatel nedodržel podmínky stanovené ve všeobecném oprávnění, nevyhne se bohužel provozovatel přestupkovému řízení a možnému uložení sankce. Proto ČTÚ doporučuje provozovat tato zařízení obezřetně a důsledně dodržovat podmínky pro jejich provoz.

Jako alternativní řešení je možné využít volání přes Wi-Fi, kdy místo špatně dostupné rádiové části mobilní sítě je příslušná část hovoru přenášena přes WiFi síť a veřejný internet do páteřních částí sítě operátora. Volání je v takovém případě závislé na kvalitě internetového připojení, vedeného přes jinou síť, než je ta mobilní. Více informací se může dočíst v dřívější monitorovací zprávě, kde se ČTÚ tématu věnoval podrobněji.

Zdroj: Monitorovací zpráva 6-2022