NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Od 5G do budoucnosti

OpenShift Kubernetes Engine

Uplynulý rok zásadním způsobem zdůraznil význam konektivity pro moderní život, protože pandemie přinesla takové úrovně izolace, které byly pár měsíců před jejím nástupem jednoduše nemyslitelné. Připojená zařízení, od mobilních telefonů a tabletů až po počítače a Smart TV, sloužila jako okno do světa a spojení se „starým normálem“, pomáhala nám zachovat si mezilidské vazby a současně udržovat svět v pohybu i během vrcholící pandemie.

Stejná konektivita zajišťovala propojení mezi stroji a službami, které poháněly klíčová průmyslová odvětví a organizace. Od továrních hal, které zásobovaly globální dodavatelský řetězec, až po pohotovosti, které se přizpůsobovaly prudce rostoucímu náporu pacientů, však nebylo připojení věcí „digitální transformace“, ale otázkou přežití.

Moderní síťové infrastruktury, jako jsou 5G a edge computing, které nás udržely – a nadále udržují – ve spojení, dělají víc než jen že přepravují data z bodu A do bodu B. Jsou odolné, škálovatelné a navržené tak, aby splňovaly komplexní požadavky od hlavních datových center až po ty nejvzdálenější okraje sítí. V čele úsilí o agilnější konektivitu a vyšší přenosovou kapacitu stojí společnost Verizon, která se částečně opírá o cloudový základ postavený na otevřených technologiích hybridního cloudu společnosti Red Hat.

Budoucnost sítí je otevřená

V minulých desetiletích budovali poskytovatelé služeb rozsáhlé centralizované sítě s na zakázku postaveným hardwarem a vestavěným proprietárním softwarem, což způsobovalo závislost operátorů na několika vybraných dodavatelích celých technologických řešení. S rostoucí poptávkou ale rostla i složitost a potřeba lepšího způsobu růstu a vývoje.

Pro přední dodavatele komunikačních sítí, jako je Verizon, to znamenalo nasazení open source a cloudových technologií. Poptávka, které komunikační sítě čelily, vyžadovala rozsáhlé inovace, které by ale byly při použití výhradně uzavřeného kódu obtížné a pomalejší. Open source naopak poskytuje společný „jazyk“, kterým se dorozumí všichni členové partnerského ekosystému operátora, a poskytuje nové způsoby integrace a interoperability, které inovace podporují a zjednodušují.

Verizon 5G core, jádro moderního síťového provozu tohoto operátora, je postaveno na základech OpenShiftu od Red Hatu, uznávané podnikové platformě Kubernetes. OpenShift poskytuje kontejnerovou infrastrukturu, která pomáhá operátorovi zavádět inovace v oblasti 5G a edge computingu výrazně jednodušeji – kontejnery jsou provozně svižnější a umožňují rychleji implementovat změny prostřednictvím „izolovaného“ kódu, čímž se omezuje dopad na širší prostředí.

Škálování všemi směry

Škálování je důležité pro zajištění centralizovaného výpočetního výkonu, ale co když je pro aplikaci kritickým faktorem latence? Rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem mohou představovat milisekundy, takže úsilí Verizonu ve vývoji nové generace jádra vede k směrem k horizontálnímu cloudovému prostředí, které se rozprostírá všemi směry až do nejvzdálenějších míst sítě.

Díky nasazení edge computingu, který dosahuje blíže k uživatelům, je společnost Verizon schopna posunout výpočetní výkon a jádro 5G i mimo datové centrum, což umožňuje inovativním aplikacím poskytovat zamýšlený účel. Také se tím otevírá nová oblast vznikajícího provozu, který může přinést nové možnosti zapojení zákazníků, včetně pokročilé analytiky, umělé inteligence a strojového učení (AI/ML), rozšířené reality a dalších.

Význam ekosystému je vysoký

Výkon a rozsah sítě nové generace od Verizonu nezajišťuje pouze jeden dodavatel, ale celý ekosystém partnerů, kteří se sdružují pod otevřenými standardy a budují na společné platformě. Zde se setkává síla open sourcu a konektivity – díky otevřenému zdrojovému kódu, který je hnací silou integrace na základní úrovni, je Verizon schopen poskytovat inovativní aplikace a služby, aniž by musel investovat zdroje a čas na údržbu základních vrstev.

Otevřené technologie hybridního cloudu Red Hatu poskytují partnerům Verizonu, včetně společností IBM a Intel, infrastrukturní základnu na podporu nejrůznějších řešení. Tento ekosystém založený na otevřeném kódu poskytuje Verizonu možnost spolehnout se na hardware a software, který splňuje specifické potřeby rozsahu nebo flexibility, aniž by se musel starat o kompatibilitu nebo integraci. Open source pomáhá nejen řídit dnešní sítě, ale také vytváří základy pro sítě budoucnosti.

Chris Wright, CTO, Red Hat

TZ

@RadekVyskovsky