NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Nové optické vlákno s nízkým útlumem Corning – TXF™

optické vlákno s nízkým útlumem Corning - TXF™
Corning

Společnost Corning byla založena již v roce 1851 se zaměřením na vývoj a výrobu produktů pro výstavu telekomunikačních sítí. Společnost sídlí ve městě New York, USA a zaměstnává více jak 34 000 zaměstnanců po celém světě. Každý rok vynaloží nemalé finance na vývoj nových a inovaci stávajích produktů.

Důležitým odvětvím v Corningu je i samotný vývoj a výroba optických vláken. První optické vlákno bylo v Corningu vyvinuto již před více jak 45 lety. V tomto ohledu patří ke světové špičce v oboru.

Další novou řadou inovativních produktů optických vláken společnosti Corning je vlákno pod označením Corning’s TXF ™.

Jedná se o nové optické vlákno pro vysokohustotní vlnové multiplexy s nízkým útlumem v pásmu 1530 až 1625 nm a výrazně větší efektivní plochou kolem cca 125 µm², což je velká výhoda při nasazení na tato vlákna DWDM přenosových systémů s velkým sumačním výkonem (tj. výkonu od všech kanálů), protože výkonová hustota v jeho jádře je výrazně menší než by byla např. u vlákna G.652 s efektivní plochou jádra pouhých cca 80 µm². Tato vlákna (G.654.E) jsou optimální i pro koherentní systémy s přenosovými rychlostmi 100 Gbit/s i vyššími. Díky nízkému útlumu umožňují dlouhé zesilovací či opakovací úseky, takže se hodí do rozlehlých transportních sítí.

Mezní vlnová délka u jednovidových vláken je velmi důležitý parametr – kdybychom na optické vlákno nasadili přenosový systém s vlnovými délkami nižšími než je jeho mezní vlnová délka, jednovidový přenos (na jednovidovém vlákně) by se změnil na chaotický mnohovidové. Proto mezní vlnová délka u vlákna G.654.E musí být nižší než pásmo C (1530 až 1565 nm).

Některé z jeho klíčových optických vlastností jsou uvedeny v Tabulce č.1 níže.

Table 1.
Average fiber characteristics at 1550 nm.

Standard G.652 fiber

TXF fiber (G.654.E) 

Attenuation (dB/km)

0.189

0.168 

Effective area (μm2)

82

125

Estimated NL index n2 (m2/W)

2.3×10-20

2.2×10-20
Chromatic dispersion (ps/nm-km)
16.5

21

Peak Raman gain coefficient at 1450 nm (1/W/km)

0.4

0.25

Splice loss to self (dB)

0.03

0.02

Splice loss to G.652 fiber (dB)

0.03

0.15

TXF je vlákno s křemičitým jádrem, s pláštěm s dotovaným fluorem, což vytváří rozdíl v indexu lomu mezi jádrem a pláštěm. Tento typ konstrukce vláken je účinný pro dosažení nižších celkových útlumů ve srovnání s ostatními optickými vlákny (obvykle 0,18-0,20 dB / km).

Nadřazené atributy vlákna TXF umožňují poskytnout dodatečný útlumový budget, který může být využitelný pro spolehlivý přenos s vysokou přenosovou rychlostí na delší vzdálenosti s rozšířeným dosahem.

TelcoVNT

Výsledkem je, že optické dálkové sítě s vlákny TXF mohou být navrženy efektivněji, což snižuje potřebu bodů pro zesílení signálu v trase, což je obzvláště důležité v odlehlých oblastech s náročnými terény. TXF vlákno také spolehlivě minimalizuje počet potřebných regenerátorů v optické trase, a to i při vyšších datových přenosech, které jsou plánovány s přísnějšími požadavky OSNR.

Konference Metro'24 Rock Line
telekomunikace

Konference Metro’24 Rock Line

Účastníci konference Metro’24 Rock Line se v AquaCity Poprad dozvědí, jak navrhnout inteligentní čtvrti a budovy, aby splňovaly ta nejvyšší kritéria komfortního, bezpečného a efektivního

ČÍST DÁLE »