NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Nokia připravuje řešení pro dynamické sdílení spektra

Nokia Dynamic Spectrum Sharing

NokiaŘešení pro dynamické sdílení spektra (Dynamic Spectrum Sharing, DSS) umožňuje mobilním operátorům dynamicky sdílet zdroje rádiového spektra napříč různými technologiemi. To je pro mobilní operátory v závislosti na disponibilním kmitočtového spektru důležitá funkce, která umožňuje rychlejší zavádění nových služeb 5G. Může být využita ve všech typech rádiového přístupu během přechodného období při zavádění nových služeb a nahrazování starších technologií.

Společnost Nokia je jediným dodavatelem, které podporuje různé varianty dynamického sdílení mezi 2G, 3G a 4G, a je de facto technologickým lídrem v oblasti komerčních implementacích dynamického sdílení 2G, 3G a 4G. Očekává se, že DSS mezi 4G a 5G se stane důležitou technologií pro zavádění 5G v pásmech FDD (Frequency Division Duplex). První síť 5G FDD byla spuštěna v USA v prosinci 2019 a je postavena na technologiích společností Nokia. Zařízení 5G FDD podporující DSS budou k dispozici během roku 2020, přičemž Nokia bude řešení pro DSS poskytovat jako upgrade softwaru.

Praktické výhody DSS se u mobilních operátorů může lišit v závislosti na využití různých kmitočtových pásem a strategií pro služby 5G. Například při využití vyšších kmitočtových pásem (3,5 GHz) může 5G FDD s DSS lze služby pro koncové uživatele vylepšit pomocí využití dalšího rádiového kanálu v nižších kmitočtových pásem. Pokud není pásmo 3,5 GHz k dispozici, poskytuje DSS flexibilní způsob jak nabízet služby 5G pomocí starších kmitočtových pásem, které má mobilní operátora k dispozici.

DSS pro 4G/5G by měl být využíváno jako součást strategie, která zohledňuje stávající metriky LTE a zkušenosti se zákazníky a vyvažuje je s vědomím, že očekávání zákazníků ohledně služeb 5G mohou přesahovat možnosti technologie LTE. Řešení DSS společnosti Nokia je navrženo tak, aby nebyly nijak narušení výkonnostní parametry staré technologie, přičemž současně značně zvyšuje přenosovou kapacitu. DSS bude rovněž dovolovat skutečné zvýšení výkonnosti „čistých“ (standalone) mobilních sítí 5G (tj. 5G zahrnuje přístupovou i páteřní část mobilní sítě), které se očekávají od roku 2021 a umožňovat služby s nízkou latenci i hustém městském prostředí.

Harri Holma, Nokia