Nokia Data Refinery: automatizace webových aplikací řízená daty poskytovatelů digitálních služeb

NOKIA

Data Refinery společnosti Nokia na zpracování dat přidává podporu automatického zavádění připraveného na cloud, což umožňuje poskytovatelům služeb dodávat nové digitální služby a efektivně pracovat s webovým obsahem.

Rychlé získávání informací z obrovských množství dat, která jsou k dispozici poskytovatelům služeb, je rozhodující pro zlepšení podnikatelského výkonu a zkušeností zákazníků. Požadavky digitálního světa však vyžadují jednotná dostupná data v reálném čase, a škálovatelnější, flexibilnější a přístupnější zpracování dat než kdykoli dříve.

Nokia Data Rafinery (dříve Comptel Data Refinery) nabízí inteligentní a rychlé zpracování dat, které pomáhá komplexnímu zpracování událostí, řešení konvergence a konsolidace. Zachytává a zpracovává data jakéhokoli typu a ze všech zdrojů, včetně dat od zákazníků, aplikací, připojených zařízení, sítí, míst a služeb. Poté upravuje a obohacuje data důležitými kontextovými informacemi a poskytuje je v reálném čase a ve správném formátu jakékoli obchodní aplikaci, což umožňuje poskytovatelům služeb poskytovat nové personalizované digitální zážitky.

Tato nejnovější verze přidává podporu pro automatizované nasazení v cloudu a poskytuje flexibilní škálovatelnost, umožňující poskytovatelům služeb zvýšit výkon při zpracování dat na vyžádání a zároveň využívat zdroje pouze v případě potřeby. Obsahuje také distribuovatelné zpracování dat, které automaticky využívá více počítačových zařízení pro přístup k vyšším úrovním zpracovatelské kapacity. Kromě toho s podporou moderních technologií s otevřeným zdrojovým kódem Nokia Data Refinery zvyšuje možnosti datového zpracování v reálném čase a zároveň zjednodušuje integraci s podnikovými aplikacemi, které spotřebovávají vylepšené datové proudy.

Nokia Data Rafinery může být nabízena jako virtuální síťová funkce ETSI NFV (VNF) a nasazena s aplikací Nokia CloudBand, což poskytuje poskytovatelům služeb flexibilní možnosti nasazení v cloudu nebo jako on premise řešení (přímo na místě).

Nové vydání softwaru Nokia Data Refinery je k dispozici od konce loňského roku.

Nokia

Štítky:

Napsat komentář