NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Mobilní data základním lidským právem?

Mobilní data NETGURU

V současné době nemá přístup k internetu 3,8 miliardy lidí na celém světě, což je asi polovina světové populace. Navíc růst internetu se od roku 2015 každý rok zpomaluje. Většina lidí bez přístupu k internetu, pochází z rozvojových zemí, kde je nedostatečná internetová konektivita omezuje ekonomické možnosti, přístup ke zprávám a debatám, vzdělávacím příležitostem, sociálním skupinám a také přístup k celé řadě služeb různých vertikálních oblastí jako vláda, zdravotnictví či finance.

Dostupnost je také primární bariéru růstu internetu. Zatímco v ekonomicky vyspělých zemích si většina lidí neumí představit život bez mobilního zařízení (nebo dvou či tří¼), v rozvojových zemích postrádá mobilní zařízení více než 30 % světové populace. A ti, kteří mobilní zařízení mají, významně omezuje cenová dostupnost stálého připojení k internetu.

Například v zemích jako Kongo, stojí každodenní čtení zpráv online, což většina lidí považuje za samozřejmost, přibližně 30 % týdenního příjmu domácnosti. Navíc stovky milionů lidí nemají, kvůli finančním i fyzickým omezením, možnost doplňovat si své datové kredity.

Není pochyb o tom, že v našem stále více digitalizovaném světě by měl přístup k internetu být nyní základním lidským právem. Toto právo by se předně mělo vztahovat na mobilní data, protože mobilní telefony jsou pro většinu světa jedinou možností připojení. Otázkou tedy je, co mohou udělat mobilní operátoři, aby pomohli překlenout stávající digitální propast a zajistili připojení i nejslabších sociálních skupin na světě.

Možnosti pro operátory

Mnoho zemí vytvořilo fondy pro přístup k univerzální službě, což jsou veřejné fondy určené pro rozvoj internetové konektivity a možností přístupu pro sociálně slabší skupiny. Mnoho zemí však zjišťuje, že ani tyto prostředky pro stimulaci operátorů nestačí. Například Afrika má více než 408 milionů dolarů ve fondech USAF, které leží nevyužity, což je dost, pro připojení 6 milionů lidí.

Další možností je, aby operátoři nabídli bezplatnou mobilní internetovou platformu financovanou z reklam, která uživatelům poskytovala připojení k digitálnímu světu, i v případě, že jim dojde datový kredit. Jedná se jeden ze způsobů, jak řešit problémy s připojením v rozvojových zemích. Tato platforma by měla poskytovat základní internetové služby, a to včetně základních informací o místních a mezinárodních situaci, a také možnost prohledávání webu, např. zprávy o počasí.

Pro mobilní operátory jsou výhody bezplatné mobilní internetové platformy financované z reklam dvojí: Tato služba jednak podporuje pokrytí slabších sociálních skupin a současně přináší operátorům nové možnosti příjmů. Uživatelé mají v rámci portálu možnost si digitálně dobíjet svou službu, a to buď časové anebo datově. Podpora reklam pro bezplatnou službu poskytuje provozovatelům mobilních sítí nárůst výnosů z reklamy až o 1,5 %.

Tato strategie umožňuje mobilním operátorům generovat příjmy z reklamy, pokud by jinak neměli žádný příjem od zákazníků, protože si další dobití již nemohou dovolit koupit. Když mobilní operátoři tímto způsobem své podporují zákazníky, zvyšuje se jejich spokojenost a loajalita.

Bezplatnou internetovou platformu financovanou z reklamy využívá Vodacom, což je největší mobilní operátor v Jihoafrické republice. Vydělat na tarif 1 GB zde trvá při průměrné mzdě dva dny. Většina mobilních uživatelů využívá předplatné (obvykle ten nejlevnější tarif), takže více než 10 milionům mobilních uživatelů pravidelně dochází data nebo jsou v určitém okamžiku bez přístupu k internetu. Díky využívání bezplatného internetu financovaného z reklam nyní společnost Vodacom poskytuje přístup k internetu 25 milionům mobilních uživatelů v Jižní Africe. Uživatelé, kterým dojdou data, jsou automaticky přesměrováni na portál Vodacom Flex, kde mají i nadále přístup k základním internetovým službám. Portál také uživatelům nabízí možnost digitálního dobíjení jejich služeb.

I přes všechny úžasné věci, které internet světu přinesl, není tato technologie kouzelnou hůlkou, která vyřeší všechny sociální nerovnosti, zejména lidí s omezeným příjmem. Mobilním operátorům se však nyní nabízí zajímavá možnost, jak transparentním a na uživatele zaměřeným způsobem zajistit nepřetržitý přístup k internetu, co by nakonec mohlo vést k vytvoření modelu bez poplatků, který umožní miliony – ne-li miliardy připojených uživatelů.

Kostas Kastanis, Zero-D

Zdroj: RCRWirelessNews

Obrázek: Freepik