NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

MIT: 5G otevírá poskytovatelům služeb dveře do podnikové sféry

5G MIT

Komerční 5G sítě využívané spotřebiteli jsou v provozu už téměř po celém světě. Další vlna rozšiřování 5G se zaměřuje na podniky všech typů, kterým nová technologie pomůže těžit z výhod vylepšené mobility, flexibility, spolehlivosti a bezpečnosti. Éra podnikání poháněného 5G je tady a s ní zcela nová řada příležitostí pro poskytovatele služeb.

Nová zpráva MIT Technology Review Insights s názvem 5G a příležitost pro podniky zkoumá strategie, kterými se poskytovatelé komunikačních služeb (CSP) snaží oslovit podnikovou sféru. Zaměřují se na podniky, jimž 5G pomůže rozšířit možnosti poskytování vlastních služeb a podpoří je také na cestě za digitální transformací využívaných technologií.

Ve výzkumu se vedoucí pracovníci devíti předních poskytovatelů komunikačních služeb podělili o vizi, jak co nejlépe využít příležitosti, které 5G sítě pro podniky nabízí.

Mezi klíčová zjištění zprávy MIT patří:

  • Na podnikovém trhu se poskytovatelé komunikačních služeb mění z poskytovatelů připojení na spolutvůrce podnikových služeb. IoT, softwarově definované WAN sítě (SD-WAN), cloud, automatizace a multi-access edge computing (MEC) hrají klíčové role v hodnotových řetězcích zákazníků. V budoucnu bude většina podnikových služeb standardizovaná, nikoli vytvářená každému podniku na míru.
  • Spolupráce s dalšími partnery v propojeném ekosystému představuje pro poskytovatele komunikačních služeb základní stavební kámen při vytváření podnikových služeb. Tvoří se strategické aliance mezi nimi a systémovými integrátory, poskytovateli cloudových služeb, hráči v oblasti síťových technologií a mnoha dalšími.
  • 5G představuje nový strategický požadavek pro využívání cloudu. Prioritu mají architektury otevřených systémů a tzv. cloud-first strategie. Přední operátoři 5G hlásí, že mají více než polovinu síťového a IT provozu obsluhovaného aplikacemi v cloudu.
  • Komplexita podnikových služeb je důležitou hnací silou pro automatizaci a umělou inteligenci. Poskytovatelé komunikačních služeb považují automatizaci, data v reálném čase a umělou inteligenci za základní nástroje pro správu podniku nyní i v budoucnosti, k odstranění manuálních procesů a rozvoji stále více prediktivních schopností.

Nová studie MIT obsahuje skutečné iniciativy, strategie a případové studie o tom, jak operátoři dodávají 5G a inovativní podniková řešení, spolupracují s širokým ekosystémem partnerů a využívají OSS, BSS, cloudovou technologii a AI.

Cellular 5G Wireless
telekomunikace

Magyar Telekom vybral jádro Mavenir

Maďarský telekomunikační operátor Magyar Telekom si vybral Mavenir jako svého poskytovatele konvergovaného jádra paketů pro svou síť 5G. Podle společností cloudové, kontejnerové řešení zjednoduší a

ČÍST DÁLE »