NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Mavenir uzavřel partnerství v Turecku pro podporu rozvoje O-RAN

Mavenir inks partnership to boost O-RAN development in Turkey

Mavenir navázal partnerství s tureckou softwarovou firmou i2i Systems s cílem posílit spolupráci na vývoji Open RAN v Turecku.

Společnosti i2i Systems a Mavenir budou spolupracovat na podpoře implementace a rozvoje technologie pro sítě O-RAN v zemi.

„Toto partnerství dále posiluje ekosystém O-RAN a je určeno k poskytnutí vhodné úrovně lokalizace potřebné k urychlení dodání a přijetí O-RAN v Turecku. Spolupráce s i2i Systems podpoří operátory při budování otevřené a rozčleněné architektury pro kontejnerizované, cloudové, AI řízené, automatizované sítě,“ řekl BG Kumar, prezident Mavenir’s Access Networks, Platforms a MDE.

„Open RAN je klíčovým požadavkem trhu pro poskytovatele internetových služeb při budování sítí 5G. S Mavenir zamýšlí i2i Systems úzce spolupracovat s operátory na přizpůsobení cloudových nativních kontejnerových mikroslužeb Open RAN řešení tak, aby vyhovovala požadavkům místního trhu,“ řekl Osman Meral, technický ředitel i2i Systems.

Turecká společnost uvedla, že nabízí full-stack end-to-end řešení pokrývající všechny potřeby poskytovatelů služeb a digitálních operátorů.

Začátkem tohoto měsíce společnost Mavenir oznámila uzavření kapitálového navýšení ve výši 100 milionů dolarů, které podpoří úsilí společnosti o umožnění digitalizace telco sítí pomocí O-RAN, IMS a konvergovaného paketového jádra.

Společnost poznamenala, že toto nové financování přispívá k 250 milionům dolarů vybraným v roce 2022. Financování vedla společnost Siris, technologicky zaměřená soukromá investiční společnost a největší vlastník akcií Mavenir, spolu s investicemi od dvou vysoce strategických ekosystémových partnerů.

„Tento nový kapitál nám umožní urychlit naše schopnosti v oblasti automatizace, udržitelnosti a využití AI, protože našim zákazníkům umožníme efektivně nasazovat a provozovat end-to-end nativní cloudové sítě založené na O-RAN. Naše jedinečná strategie zahrnuje osvědčené postupy z hyperscale, cloudového a IT průmyslu, abychom změnili způsob, jakým se svět propojuje a buduje budoucnost sítí,“ řekl Pardeep Kohli, prezident a generální ředitel společnosti Mavenir.

Mezitím byl Mavenir nedávno vybrán indickým operátorem Bharti Airtel pro nasazení systémů O-RAN jako součást současného celostátního zavádění 5G.

Podle indických tiskových zpráv Bharti Airtel nasazuje technologii Mavenir 4G a 5G O-RAN na přibližně 2 500 místech ve venkovských částech Indie a plánuje to rozšířit na 10 000 míst po celé zemi.

Obě společnosti již spolupracují na vývoji O-RAN. V dubnu 2022 provedla společnost Bharti Airtel to, o čem tvrdila, že je první indická validace živé sítě 5G na bázi O-RAN ve spolupráci se společností Mavenir.

Ověření 5G na bázi O-RAN bylo provedeno v Chandigarh a Mohali s použitím testovacího spektra v pásmu 3,5 GHz, které společnosti Airtel přidělilo ministerstvo telekomunikací (DoT). Rychlosti přes 1 Gbps byly ověřeny se zařízením nasazeným a nakonfigurovaným v režimu NonStandalone (NSA) a pomocí komerčně dostupných mobilních zařízení 5G.

Zdroj: rcrwireless.com