NETGURU NETWORK NEWS je B2B komunitní web zaměřený na telekomunikace, ICT sítě, technologie, produkty a služby z těchto oblastí. #telekomunikace #telco #5G #networks #sítě #NETGURUNN

Jaké budou klíčové vlastnosti 6G?

6G mobile networks

Šestá generace celulární technologie musí být ještě formálně definována a oficiální vydání 3GPP, které je označeno jako „6G“, je pravděpodobně ještě několik let daleko. Ale už tušíme, jaké budou hlavní rysy 6G. Jak? Z pohledu na probíhající vývoj 5G a předchozí generace.

„Když mluvíme o konkrétní technologii, ať už je to 4G nebo 5G a dokonce 6G, vždy bude přechod hladký,“ vysvětlil Reiner Stuhlfauth, technologický manažer pro bezdrátové sítě v Rohde & Schwarz. „Předchozí generace technologií, jako je 5G, náhle nezmizí,“ pokračoval, „ani nebude nezávislá na všem, co přišlo předtím nebo přijde potom.“

Stuhlfauth zdůrazňuje, že 3GPP dává nový zastřešující generační název verzím, které obsahují dostatek nových funkcí, ale celkově je nové „G“ evolucí založenou na technickém základu, který byl vytvořen v předchozích verzích a následně je vylepšen. Například 5G pokračuje ve vývoji agregace operátorů, která byla zavedena v LTE, ale zavádí použití mnohem větší šířky pásma.

Co nám tedy vývoj 5G říká o funkcích budoucích systémů 6G? Stuhlfauth vidí tři hlavní trendy, které se dějí v 5G, které poskytují pohled na 6G:

  1. Technologická vylepšení stávajících operací, jako je rozšíření frekvenčních rozsahů. Ve verzi 15 začalo 5G s použitím spektra milimetrových vln ve frekvenčním rozsahu 2 (FR2). Verze 16 to rozšířila o nelicencované frekvence a podporu privátních sítí. To zásadně nemění samotné 5G, pouze přidává nová pásma pro operace 5G. Očekává se, že se horní hranice operací 5G posune ze 71 GHz až na 100–200 GHz a dokonce do terahertzových frekvencí.
  2. Provozní vylepšení, která buď optimalizují, nebo zjednodušují toky protokolů a síťové procesy – například zefektivňují procesy probuzení zařízení a ověřování, aby vyhovovaly potřebám nízkoenergetických senzorů IoT.
  3. Podpora pro konkrétní vertikály nebo případy použití, které přesahují ty, které zajímají tradiční operátory mobilních sítí, jako jsou neveřejné sítě (NPN) pro průmyslové použití nebo vehicle-to-everything (V2X).

Stuhlfauth popisuje cestu vpřed zejména pro dvě funkce, které ilustrují, kam se standardy pravděpodobně budou ubírat v 5G-Advanced (Rel. 18) a dále.

Jedním z nich je určování polohy, které existuje od doby, kdy 3G poprvé začlenilo použití GPS v mobilních zařízeních. 5G staví na schopnostech LTE, aby zrychlilo čas do „první fixace“ polohy, využívá „znalost“ základnové stanice o její vlastní poloze, aby obcházela pomalé datové rychlosti GPS, které mohou způsobit, že první fixování může trvat v nejhorších scénářích až 12 minut. Rádiové signály 5G lze také použít k odhadu polohy nezávisle na satelitním pokrytí a využít odhad vnitřní polohy, vysvětluje Stuhlfauth a očekává, že pozdější verze 5G (Rel. 18 a Rel. 19) dále zlepší přesnost určování polohy na centimetrové úrovně i řešení diferenciálního polohování nebo dosahování, kde absolutní poloha objektu není tak důležitá jako jeho poloha vzhledem k jiným objektům, jako je poloha vozidla vzhledem k ostatním vozidlům na silnici. 5G bude také moci pomoci zajistit přesnost a bezpečnost informací o poloze tím, že zabrání falšování polohy prostřednictvím pomoci satelitním sítím: Pozemní síť 5G bude schopna nabídnout „kód integrity“, který doplní satelitní informace pro ověření skutečného stavu umístění připojeného zařízení.

Stuhlfauth vidí 6G nejen jako pouhé určování polohy, ale jako konvergenci buněčného a leteckého ekosystému způsobem, který bude stavět na předchozích technologických generacích, a přesto je překročí. Dnešní mobilní sítě od 2G do 5G pokrývají asi 80 % světové populace, ale méně než 40 % její pevniny a pouze 30 % celého světa, říká Stuhlfauth, takže obrovské pásy námořního a vzdušného prostoru zůstávají bez pokrytí mobilní sítí. Zatímco 5G bylo navrženo jako pozemní technologie, která bude mírně upravena, aby začala integrovat interakce s nepozemskými sítěmi (NTN), jako jsou sítě na nízké oběžné dráze (LEO) a geostacionární satelitní sítě, cesta od 5G k 6G posune tento koncept ještě dále: od základnových stanic na zemi a použití satelitů jako základních opakovačů signálu až po inteligentnější satelitní stanice, které mají na palubě zpracování, okrajové výpočetní zdroje a schopnost ukládání do vyrovnávací paměti, a případně opustit v pozadí koncept „základnové stanice“. Nová fráze, která vstupuje do konverzace 6G, je „organické sítě“, což je koncept znamenající, že síťové uzly by mohly vstupovat do sítě, opouštět ji nebo se pohybovat vzhledem k jiným síťovým uzlům.

Zdroj: rcrwireless.com

Obrázek: Freepik

@RadekVyskovsky